Zonnebuffer Solvis Max Futur

"We willen graag zonne-energie. 

En we zouden graag onze recente goede stookketel behouden. "

 

"Met zonne-energie echt veel besparen op verwarmingskosten zonder te moeten investeren in een volledig nieuw systeem, is waarschijnlijk een droom van veel huiseigenaren die zich pas enkele jaren geleden een nieuwe stookketel hebben aangeschaft.
We zien niet de noodzaak om onze goede stookketel alweer te moeten vervangen. "

"ECO-Tuning" met de thermisch gelaagde boiler SolvisMax Futur.

Stap 1 :

 

De bestaande ketel blijft de warmte opwekken.

Een zonne-installatie met de  gepatenteerde SolvisMax  thermische lagenboiler  (zonder de brander) toevoegen. En u beschikt meteen ook over het Solvis versdrinkwatersysteem .

Zonnecollectoren op het dak plaatsen. En nu al zijn besparingen tot zelfs 40%  mogelijk zelfs met behoud van de bestaande stookketel. 

Dit is "ECO Tuning": Omdat het zonnebuffervat niet alleen de warmte van de  zon zal opslaan, maar in het bijzonder omdat deze ook zal zorgen voor een optimalisatie van de werking van uw oude ketel  (de doping is deze keer volledig legaal ..)

Stap 2:

Geheugen en geïntegreerde verwarming module om hybride verwarming wordenGeheugen en geïntegreerde verwarming module om hybride verwarming worden
Als de oude stookketel uiteindelijk aan vervanging toe is kan men heel gemakkelijk overstappen naar een ander warmtebron van uw keuze Een nieuwe verwarmingsmodule kan dan in een paar stappen ingebouwd worden in het daarvoor reeds voorziene buffervat.
Het gelaagde zonnebuffervat en de geïntegreerde verwarmingsmodule zorgen dan voor een hybride verwarming.

Deze verwarmingsmodule kan worden bediend met gas, stookolie, geothermie, stadsverwarming, en nu ook door de lucht/water warmtepomp SolvisVaeroen bovendien kan men later nog altijd veranderen van energie!

Resultaat: U bekomt het compleet zonne-verwarmingsysteem SolvisMax. De benodigde ruimte voor een aparte ketel valt weg! 
En zo zal u nu over meer ruimte beschikken in uw stookplaats.

Het project " het wasgoed drogen met zonne-warmte"

 

 

Door gebruik te maken van in de handel verkrijgbare toestellen kunnen de wasmachine en de vaatwas reeds langer gebruik maken van de gratis zonnewarmte.

Sinds mei 2013, ondersteunt de SolvisMax zonne-opslagtank zowaar ook de wasdroger, de grootste energieverbruiker onder de huishoudelijke apparaten.    Bij de conventionele luchtafvoer of condensatietechniek, verbruikt de droger ongeveer vier kilowattuur elektriciteit per droogbeurt.

Daartegenover spaart deze wereldprimeur - een combinatie van de SolvisMax zonne-opslagtank en de nieuwe Miele droger - tot 80% elektriciteit

 Zonne warmte direct - zonder omzetting - in plaats van electriciteit gebruiken

Eerste geïnstalleerde zonne droger (Foto "The Bell")Eerste geïnstalleerde zonne droger (Foto "The Bell")

Solvis leverde het idee en de firma Miele ontwikkelde het juiste product voor de zonne-opslagtank.

Ondertussen zijn de eerste systemen geïnstalleerd, in de afbeelding rechts bv bij de familie Reinert in Gütersloh.

Het systeem is zo efficiënt, omdat de warmte niet eerst in elektriciteit moet worden omgezet om dan terug elektrisch warmte of koude met verliezen te genereren.

Voor het eerst wordt hier rechtstreeks (zonne) warmte voor deze doeleinden gebruikt.Door het gepatenteerde opslag principe van de SolvisMax zijn de noodzakelijke voorwaarden voldaan en zijn ze ideaal voor deze toepassing beschikbaar:

Gezien bij de SolvisMax de warmte perfect gelaagd is en niet vermengd:

De warmte uit het bovenste bereik is beschikbaar voor het drogen. De koele temperaturen in het onderste bereik zorgen voor de condensatie. Aangezien de zonne-droger en het buffervat in een gesloten kring met elkaar verbonden zijn werkt het systeem zeer energiezuinig en praktisch zonder verliezen.

Voor het project "wasgoed drogen met zonnewarmte" hebben Miele en Solvis terecht de Innovation Award 2013  ontvangen van het Ostbayerisches Technology Transfer Instituut (OTTI).