FAQ (ZON)Vervarming algemeen

Welke subsidies zijn er?

In België zijn er verschillende subsidies van de federale, regionale, provinciale en lokale overheden, alsook van de netbeheerders. In ons land zijn de subsidies ook heel verschillend per gewest. Over het algemeen kunnen de diverse overheidssubsidies gecombineerd worden . En dan zijn er uiteraard ook nog de grote verschillen tussen renovatie en nieuwbouw maar ook tussen woongebouwen en bedrijven. Uw solvis energiespecialist zal u hieromtrent graag verder adviseren en u ook verder helpen bij het invullen van alle nodige documenten.

Een overzicht van de belangrijkste steun kunt u   hier vinden. 

Enkele voorbeelden van de steun door de netbeheerder bij renovatie van woongebouwen:

  • maximaal  2.750 € subsidie voor een SolvisMax zonnesysteem 
  • maximaal  1.700 € subsidie voor een warmtepomp SolvisVaero 
  • maximaal  4.450 € subsidie voor de combinatie van beide systemen 
  • Voor beschermde afnemers zal deze subsidie verdubbeld worden!

Bedrijven kunnen een beroep doen op de steun van het FOD

Algemeen - Wanneer is een zonne-systeem rendabel ?

Een zonne-verwarmingsysteem kan overal rendabel worden toegepast. Alleen de grootte van de installatie moet aangepast worden om een voldoende warmte-opbrengst te bekomen. Doorslaggevend voor de bruikbare zonnewarmte in een woning zijn de kwaliteit van de zonne-collectoren, het aantal, de oriëntatie en helling, de schaduw op de collectoren, maar ook de kwaliteit van de installatie - waarbij ook de isolatie van de leidingen een belangrijke rol speelt.

De SolvisFera hoog rendement collectoren waren bij Stiftung Warentest 09.2010 op gebied van kwaliteit en opbrengst de beste in de test.

Is mijn huis geschikt voor een zonne-installatie?

Ideaal is een dak dat georiënteerd is naar het Zuidoosten,Zuiden of Zuidwesten. De dakhelling moet minstens 20° bedragen. Het dak zal best niet beschaduwd worden door bomen of naburige gebouwen.

 

Ook platte daken of gevels zijn geschikt om zonne-collectoren te plaatsen en daarmee de zonnewarmte te benutten. In sommige gevallen worden de collectoren zelfs in de tuin op een sokkel geplaatst.

Zelfs daken met een Oost of West orientatie zijn geschikt voor zonne-energie. In dit geval zal men de collector oppervlakte vergroten om de mindere zonnebestraling te compenseren.

Voor de zonne-opslagtank is een vloer oppervlakte van ongeveer 1m op 1.5m vereist. Als U kiest voor ons compleet systeem SolvisMax dan heeft u geen bijkomende ruimte voor een aparte stookketel meer nodig gezien de brander is ingebouwd.

De hoogte van deze stookruimte zal ongeveer 1m90 moeten zijn ( bij standaard grootte van het buffervat) En aangezien dit grote buffervat uiteraard ook op zijn plaats in de stookruimte moet geraken is er een minimum deuropening nodig van 65cm. Voor grotere buffervaten is een breedte van 89 cm nodig.Desnoods zal uw vakman hiervoor de deurlijsten demonteren. 

Heb ik een vergunning nodig voor een zonne-installatie?

Neen, in België is meestal geen bouwvergunning nodig. 
Alleen voor gebouwen die vallen onder monumentenzorg of zich bevinden in een beschermd gebied zijn er uiteraard wel specifieke reglementen. Deze vraag stelt u dan het best aan uw gemeentebestuur. In sommige gevallen bekomt men hier ook een oplossing. Ook bij een opstelling op een plat dak of in de tuin gelden een aantal reglementen. 

Conservation niet zonnestelsel uitsluitenMontage zonnestelsel in het Heritage

Wat zijn de jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten?

Bij een thermische zonne-installatie hebben de pomp en de regeling natuurlijk elektriciteit nodig. Deze kost komt op ongeveer 15 euro per jaar.  
Een regelmatig onderhoud verzekerd de verwachte lange levensduur van het zonnesysteem. Het onderhoudsinterval is twee jaar. Hierbij zal vooral de werking van het systeem en de pH-waarde van de zonnevloeistof worden gecontroleerd. Deze vloeistof moet bij een normale werking ongeveer  om de 6 tot 8 jaar worden vervangen. Dit kost ongeveer 70 euro. 

Aangezien stookolie installatie's jaarlijks en gas installatie's tweejaarlijks wettelijk moeten onderhouden worden kan het onderhoud van het zonnesysteem gelijktijdig om de 2 jaar plaats vinden. Aldus zullen de werkings-en onderhoudskosten voor het zonnesysteem slechts ongeveer € 35 per jaar bedragen

Met een zogenaamde warmtemeter kan men zonder veel extra kosten, een precieze opbrengst van de hoeveelheid zonnewarmte registreren. Hiermee kan ook worden gecontroleerd of de prestatie's van het systeem aan de verwachtingen voldoen en heeft men tevens de controle wanneer er zich een probleem zou voordoen. 

Heb ik een menger met stelmotor nodig?

Bij een thermische zonne-installatie zal men steeds gebruik moeten maken van een pompgroep met ingebouwde menger met stelmotor. Aldus wordt de aanvoertemperatuur nauwkeurig geregeld gezien de hoge temperaturen van het zonnesysteem (tot 90 ° C in het buffervat!) dan niet meer in de radiator kunnen terecht komen.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

De overheid geeft goedkope leningen die speciaal dienen om energiebesparende investeringen mee te financieren. U kan verschillende mogelijke leningen afsluiten.

FRGE-lening

Een FRGE-lening is een lening van het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Het FRGE geeft goedkope leningen met een intrest van maximaal 2% voor werken waardoor u energie zal besparen in uw woning.

U kan enkel een FRGE-lening aangaan als er in uw gemeente een 'lokale entiteit' van het FRGE gevestigd is.

Sociale lening

Er zijn verschillende sociale leningen om uw woning te bouwen, te kopen of te verbouwen. Een sociale lening kan u verkrijgen bij:

Hoe zal de energiesituatie en de prijs zich in de toekomst ontwikkelen?

De voorraden van olie, aardgas of steenkool zijn beperkt. Het exploderende verbruik in de zogenaamde boom landen, zoals China en India, verhoogt de prijsstijging. In de laatste 15 jaar (1997-2011) is Stookolie jaarlijks met ongeveer 10,3% duurder geworden. Bij aardgas was dit ongeveer 5,9%. De stijgende wereldwijde vraag en dalende reserves zullen er toe leiden dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten. 
Kostte een vat ruwe olie (159 liter) in 1970 nog onder twee US $, is dit momenteel (2012) rond de 125 US $.  
Zonne-energie is een zeer goede en eenvoudige manier om zich van deze ontwikkelingen onafhankelijker te worden. 

Schijnt de zon wel voldoende in Belgie?

Zonne-warmte (of solar warmte ) kan worden gemeten. De door de zon aan de aarde afgegeven hoeveelheid warmte bedraagd maximum ongeveer 2200 kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m²). Deze waarde bereikt men bijvoorbeeld in Noord-Afrika. 

In België ligt het gemiddelde tussen de 1.100 en 1.300 kWh / m².
Dat is voldoende warmte voor een economisch rendabele toepassing van een thermische zonne-installatie. 

Iedereen heeft de kracht van de zon al kunnen ervaren wanneer men bvb de zonnestralen bundeld met een vergrootglas.

Met een nieuwe, geoptimaliseerde SolvisMax zonneverwarming kan u vergeleken met uw oude ketel tot 50% op brandstof en verwarmingskosten besparen.

Waar moet men op letten bij de planning van een zonne-installatie?

Aangezien ieder huis en zijn bewoners, elk dak, kelder of stookruimte verschillend zijn zal de planning van een thermische zonne-installatie individueel moeten gebeuren. Deze planning dient opgemaakt te worden door één van onze erkende vakspecialisten die u dan ook een aangepaste offerte zullen bezorgen. 

Een voorafgaande analyse kan u reeds zelf opmaken met onze energiespaarplanner ( voorlopig enkel in de Duitse taal ), deze kan u dan eventueel afprinten en bezorgen aan uw Solvis energie specialist voor een eerste verkennend gesprek. 

Waar kunnen de buizen van het zonnesysteem worden geplaatst?

Van de zonne-collector naar het opslagvat worden twee geïsoleerde buizen gelegd. Deze hebben bij een Solvis installatie een doorgang van ongeveer 30 x 70 mm nodig. Meestal worden deze geplaatst in een nog vrije schoorsteen of in een ventilatieschacht. Als alternatief kan men een UV-bestendige kabelkanaal gebruiken of kan men ze in een afvoerbuis op de buitenmuur plaatsen.

Hoe lang is de levensduur van een zonne-installatie?

Kwalitatief hoogwaardige thermische zonne-systemen hebben behalve de zonne-vloeistof geen slijtage gevoelige onderdelen en kunnen zelfs na meer dan 30 jaar nog warmte produceren. Solvis geeft 10 jaar prestatiegarantie op de collectoren.

10 jaar productgarantie Solvis10 jaar productgarantie Solvis

10 jaar productgarantie Solvis10 jaar productgarantie Solvis

Is een hydraulisch balans noodzakelijk?

In de meeste gevallen wel. Hydraulische compensatie zorgt ervoor dat alle radiatoren de juiste hoeveelheid water krijgen. Dit verhoogt het comfort en  vermindert de stookkosten . 

Een zeer zinvolle maatregel. In Duitsland wordt de hydraulische balans van verwarming gewoonlijk voorgeschreven indien men wil genieten van een steunmaatregel. 

Welke invloed heeft een zonnesysteem op het milieu?

De zonne-energie vervangt steeds meer de fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Ze bezorgd ons daardoor een zekere onafhankelijkheid van deze energiebronnen. Milieu verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld door CO2-emissies, stikstofoxiden en koolmonoxide worden sterk verminderd door zonne-energie.  Bovendien reduceerd u met zonne-energie ook de kosten en nadelen voor de ontginning, het transport en de opslag van minerale olieproducten.  
Klimaatveranderingen leiden tot de extreme weersomstandigheden waarvan we nu al regelmatig horen in het nieuws. De grote nadelige gevolgen door deze extreme weersomstandigheden worden jaarlijks meer en meer voelbaar. 
Een zonne-energie systeem levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Ze zal U meer onafhankelijkheid en langdurige lage energieprijzen verschaffen en bovendien zal men de regionale werkgelegenheid bevorderen. Of zoals een slogan van onze installateurs aantoont "Tegen de klimaatverandering kan men demonstreren,debatteren of installeren. " 

Kan ik met zonne-energie volledig zonder andere brandstoffen?

Normaal gezien niet, daarvoor zijn de woningen te slecht geisoleerd in België en is het te koud in de Winter. De zonne-installatie zou veel te groot moeten zijn, wat ze onrendabel maakt. De gezonde middenweg voor een goede zonnewarmte benutting en een kleinere naverwarming met andere brandstoffen is economisch gezien het beste.

 

Tegenwoordig is er steeds meer vraag naar oplossingen zoals het zonneverwarming systeem SolvisMax, die voor de grootst mogelijke onafhankelijkheid zorgt door de bijkomende mogelijkheid om te veranderen van energiebron voor de naverwarming.

 Het systeem SolvisMax is modulair opgebouwd.

 U verwisselt eenvoudig de verwarmingsmodule:  Brandstofwissel = Modulewissel! 

 Wisselt u van olie naar gas, of een warmtepomp of  naar stadswarmte.
 U dient eenvoudig  de verwarmingsmodule te  veranderen.
 
 
Uw onafhankelijkheid zal bovendien nog vergroten wanneer u het zonneverwarmingsysteem ook nog zal combineren met een hydraulische houtkachel, die zijn warmte even goed aan het zonnebuffervat kan afgeven. 


Hoeveel stookolie / aardgas kan ik besparen met een zonnesysteem?

U wil besparen op electriciteit in uw huishouden? Het is veel beter om te besparen op het energie verbuik voor ruimteverwarming en warm water. Aangezien deze zorgen voor bijna 80% van het totale budget voor energie.

Een gemiddelde eengezinswoning verbruikt vandaag ongeveer 2.500 L stookolie per jaar, wat overeenkomt met 2.500 m3 aardgas. De hoeveelheid warmte is aldus ongeveer 25000 Kwh.

Voor deze hoeveelheid stookolie betaalt u momenteel ongeveer 2.250 € per jaar ( stand 2012 )

Wanneer u met een moderne zonne-verwarming ( zonne-installatie incl. nieuwe stookinstallatie ) 40 tot 50 % kunt besparen, dan komt dit op ongeveer 1.000 € per jaar. Aangezien de prijzen voor aardgas en stookolie reeds decennia lang enorm stijgen, zal ook uw besparing jaarlijks stijgen. Gewoon omdat de zon je nooit een factuur zal sturen.

Als je de berekening maakt met gelijkaardige hoge prijsstijgingen van stookolie zoals de laatste jaren dan zou een normale eengezinswoning in de komende 20 jaar een energieverbruik hebben van het ongelooflijk bedrag van 130.000 €. Is het geen goed voorstel om op dit bedrag 40 tot 50% te besparen?

Hoe lang duurt de plaatsing gemiddeld?

Afhankelijk van de aard en de omvang van de vernieuwing zijn gemiddeld 2 a 3 werkdagen nodig voor het zonne-systeem. Indien tegelijkertijd ook de stookketel vervangen wordt mag men rekenen op 3 tot 5 werkdagen. ( is ook afhankelijk van het installatiebedrijf ) 

Waarom gebruikt men een speciale vloeistof in het zonnesysteem?

Deze zonne-vloeistof is een mengsel van antivries (propyleenglycol) en gedestilleerd water. Aldus kan het systeem ook altijd warmte produceren in de winter. Bovendien bevat de vloeistof corrosieremmers.  
Andere fabrikanten werken soms met verwarmingswater in de collectorkring. Hier zal bij vorst een verwarming van de collector door de ketel moeten gebeuren. 

Moet ik een nieuwe pompgroep plaatsen?

Meestal wel en deze pomp zal zichzelf snel terugbetalen. De besparing in vergelijking met een standaard circulatiepomp is ongeveer € 50 per jaar ! 
In sommige regio's kan men hier zelfs een premie voor krijgen, meestal is een pomp met een energie-efficiëntieklasse A voorgeschreven. 

Kan ik in mijn regio wel voldoende zonnewarmte gebruiken ?

Thermische zonne energie kan overal in België en in Europa toegepast worden,zelfs in regio's met weinig zonnestraling zoals de Scandinavische landen wordt zonne-technologie al veel toegepast. 

Het belangrijkste voor een goed economisch rendement is de kwaliteit van de zonne installatie. De bedoeling van een kwalitatief zonnesysteem is de zonnestraling zo efficiënt mogelijk op te vangen en om deze warmte zo goed als mogelijk te gebruiken voor warm water en verwarming. In het meervoudig bekroonde zonnesysteem SolvisMax zit meer dan 20 jaar ervaring om optimaal gebruik te maken van de warmte van de verschillende energiebronnen. 

Een studie van co2online (2011), een non-profit bedrijf toont het verschil aan tussen de diverse bestaande zonne-verwarmingsystemen op de markt aangaande de spaarzaamheid in brandstof met inbegrip van de zonne-energie.

Vergelijking kachels gebruiken zonnewarmteVergelijking kachels / ketels