Sportfaciliteiten

De Solvis systeem-oplossing als partner voor een doelgerichte warmwatervoorziening

De warmtebehoefte in een sporthal is volledig beheersbaar. Deze richt zich sterk op bepaalde wedstrijd en trainingstijden, vaak met een onderbreking in de zomervakantie.

 
 

De ruimteverwarming:
Hoge ruimtetemperaturen zijn in een sporthal hoofdzakelijk in de kleedkamers en douches gewenst (of soms ook in de cafetaria). Buiten de speeltijden moeten de ruimtes vooral vorstvrij blijven.

Het sanitair warm water:
Ook de warmwaterbehoefte in een sporthal is in de zomer laag , maar tijdelijk en zeer geconcentreerd . Tijdens de zomervakantie zijn er in een sporthal soms wekenlang weinig sportactiviteiten . Dit vereist een krachtige en betrouwbare techniek die in staat is de  vereiste piekvraag te dekken , niet alleen met betrekking tot een comfortabele temperatuur, maar  ook  voor een absolute waterhygiëne.

Doelstellingen - in bestaande gebouwen:

  • absolute waterhygiëne
  • controle en beheersing van de warmtevraag
  • veilige, gestandaardiseerde technologie
  • gewaarborgde continuiteit van de voorziening
  • eenvoudige integratie van hernieuwbare energiebronnen 

De oplossing: 
Onze systeemtechnologie SolvisDirect of SolvisVital bied de oplossing.  Ons besturingssysteem zal naargelang de wedstrijd- en trainingsschemas steeds exact zoveel warmte voorzien als er nodig is. Een permanente backup van de meetgegevens door een betrouwbare monitoring zal de nodige informatie verstrekken voor een verdere  optimalisering van de installatie.


De integratie van zonne-energie 

 

Het sanitair warm water:
De complete systemen SolvisVital en SolvisDirect produceren het sanitair warm water in het zogenaamde directe doorstroompricipe:  

Het verse uit het leidingsnet stromende water wordt pas op het moment verhit als er warm water wordt afgetapt. Het wordt niet opgeslagen en voldoet hiermee aan  de hoogste hygiënische normen .  
Na fysieke inspanningen, is het immuunsysteem verzwakt en zijn zelfs gezonde mensen gevoelig voor infecties. De warm tapwater hygiëne in de sport verdiend een hierdoor bijzondere aandacht .

De systemen SolvisDirect en SolvisVital produceren warm water alleen wanneer het nodig is en met een hoog rendement.

De hiervoor benodigde warmte wordt geleverd door de  gepatenteerde gelaagde opslagtank, die door elke energiebron die beschikbaar en gewenst is kan worden opgewarmd. Een bijna onmisbare component is hier een zonnesysteem . De grootte ervan wordt in de regel niet afgestemd op het maximale verbruik, omdat dit leidt tot lange stilstandstijden buiten de speel en trainingsperioden.Deze is toch groot genoeg om de warmte balans in de zomer te dekken en  ontlast daarmee de verwarmingsketel  in een anders zeer ongunstige zomerbedrijf.  
Het resultaat is een enorme energie besparing, die veel verder gaat dan de pure zonne-opbrengst!

Ruimteverwarming:
Voor de verwarmingscircuits van de verwarming wordt ook water uit de thermische zonebuffer genomen.Vooral in de tussenseizoenen zal de verwarming effectief door de zonne energie ondersteund worden. 

Investeren in de toekomst met het modulaire SOLVIS systeem  

Door een goede kennis van de exacte warmwater behoefte tijdens de zomermaanden zal de energie-efficiëntie voor de warm water bereiding aanzienlijk toenemen: 

 
 

• nauwkeurige aanpassing volgens het daadwerkelijk gemeten verbruik  
• permanent lage retourtemperaturen voor ketels of stadsverwarming 
• hoge temperatuursverschillen in de thermisch gelaagd buffer, bijvoorbeeld voor een lange loopduur van een WKK  
• perfect volgens verbruik gedimensioneerd thermisch zonne-systeem om een ongunstige naverwarming in de zomer te voorkomen 
• actieve verkalking bescherming van de warmte overdracht oppervlakken voor een duurzame efficientie                                                                                                                                                                                                                                                            

Bij de vernieuwing van een bestaande installatie zal een uitgebreide systeembenadering bestaande uit een vooranalyse en bedrijfsmonitoring zorgen voor de hoogste vorm van hygiëne en efficiëntie De investering zal zeker zorgen voor een aantoonbaar positief resultaat op het werkingsrendement.

Partnership systeem:

In aanvulling op de pure economische efficiëntie door middel van deze technologie, is vooral ook een gecoördineerde aanpak door op elkaar afgestemde partners heel belangrijk. Deze bestaat uit de investeerder, de architect of studieburo, de installateur en ons, de firma Solvis Belgium als invoerder. De  kwaliteitgarantie  hangt van veel meer af dan alleen de planning en uitvoering van de installatie.


Systeem Selectie:

Project
Project tot Project vanaf
Sportfaciliteiten  6 douches 7 douches
Systeemkenmerken
Verwarmingscircuits tot maximaal 350kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Verwarmingscircuits tot maximaal 700kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Dekking van verhoogde circulatielasten
Aanbevolen systeem

SolvisDirect

SolvisVital