Meergezinswoningen

De Solvis systeem oplossing als basis voor een zekere warmteverdeling

De warmtevraag in een gebouw varieert niet alleen aanzienlijk in de loop van het jaar, maar vooral ook tijdens de dag. Een moderne technologie is nodig tussen energievoorziening en warmtebehoefte. Dit bespaart energie en vermindert de operationele kosten.

 
 

Ruimteverwarming:
De behoefte aan gezellige ruimteverwarming en comfort hangt grotendeels af van het isolatieniveau van de woning.

De tapwater verwarming:
warmwaterbereiding is onafhankelijk van de isolatie van gebouwen en relatief onafhankelijk van het seizoen. Hier speelt de betrouwbare levering van de vraag naar warm water een centrale rol op elk moment en in elke hoeveelheid. En de absolute tapwaterhygiëne .

Doelstelling - in bestaande gebouwen:

  • absolute waterhygiëne
  • zekere, gestandaardiseerde technologie
  • gericht energiegebruik
  • eenvoudige integratie van hernieuwbare energiebronnen

De oplossing:
Onze systeemtechnologie SolvisDirect en SolvisVital biedt de oplossing. Een goed op elkaar afgestemd systeem voor productie, distributie en verbruik kan permanent zorgen voor hygiëne, energie-efficiency en kostenbeheersing. Een permanente opslag van de gemeten gegevens door  een volledige bedrijfsmonitoring  bied informatie voor een verdere  bedrijfsoptimalisatie .

Het systeemconcept en de integratie van zonne-energie

 

Het sanitair warm water:
De complete systemen SolvisVital en SolvisDirect produceren het sanitair warm water met het zogenaamde doorstroomprincipe. Het vers uit de leiding stromend water wordt alleen verwarmd op het moment dat er warm water word afgetapt. Het aldus verwarmd drinkwater  voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen , omdat het niet wordt opgeslagen en steeds opnieuw en opnieuw opgewarmd word. Zo produceren de systemen SolvisDirect en SolvisVital alleen  warm water wanneer het nodig is met het hoogste rendement. De hiervoor benodigde warmte komt uit het thermisch gelaagd buffervat,dat kan opgewarmd worden door eender welke gewenste warmtebron. Veelal is dit de combinatie van een conventionele condensatieketel met een zonnesysteem.

Ruimteverwarming:
Voor de verwarmingscircuits van de verwarming wordt ook water uit de thermische zonebuffer genomen. Vooral in de tussenseizoenen wanneer de met het zonnesysteem bereikte temperatuurniveau niet of niet meer benodigd is voor alleen het verwarmen van tapwater, maar wel voor ruimteverwarming, zal het verwarmingsbedrijf effectief door zonne-energie ondersteund worden.

De modulaire solvis systeem oplossing is een duurzame investering voor de toekomst

 

• Alleen al door de heetwater bereiding enkel als er vraag is verhoogt men 
  de efficiëntie van de naverwarming al aanzienlijk. 
• Het rendement van de condensatieketel zal duidelijk worden 
  verhoogd.   
• Bij Stadsverwarming kan men volgens een overeenkomst duidelijk koelere 
  teruglooptemperaturen produceren. 
• De technologie SolvisVital en SolvisDirect is de basis van een flexibel technologie      platform,waarbij elke gewenste energiedrager kan worden geïntegreerd.

Bij de vernieuwing van een bestaande installatie zal een uitgebreide systeembenadering bestaande uit een vooranalyse en bedrijfsmonitoring zorgen voor de hoogste vorm van hygiëne en efficiëntie. De investering zal zeker resulteren in aantoonbaar effect. Er is ook een mogelijkheid om de huurders te laten delen in de kosten.


Partnership systeem:
In aanvulling op de pure economische efficiëntie door middel van deze technologie, is vooral ook een gecoördineerde aanpak door op elkaar afgestemde partners heel belangrijk. Deze bestaat uit de investeerder, de architect of studieburo, de installateur en ons Solvis Belgium als de invoerder. De  kwaliteitgarantie  hangt van veel meer af dan alleen de uitvoering van de installatie en de planning ervan.

Systeem Selectie

 

 

Project type
project tot project vanaf
Meergezinswoningen

6 eenheden 7 eenheden
Systeemkenmerken
Verwarmingscircuits tot maximaal 350kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Verwarmingscircuits tot maximaal 700kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Dekking van verhoogde circulatielasten
Aanbevolen systeem

SolvisDirect

SolvisVital