Montage zonne-installatie

Heb ik een vergunning nodig voor een zonne-installatie?

Neen, in België is meestal geen bouwvergunning nodig. 
Alleen voor gebouwen die vallen onder monumentenzorg of zich bevinden in een beschermd gebied zijn er uiteraard wel specifieke reglementen. Deze vraag stelt u dan het best aan uw gemeentebestuur. In sommige gevallen bekomt men hier ook een oplossing. Ook bij een opstelling op een plat dak of in de tuin gelden een aantal reglementen. 

Conservation niet zonnestelsel uitsluitenMontage zonnestelsel in het Heritage

Waar kunnen de buizen van het zonnesysteem worden geplaatst?

Van de zonne-collector naar het opslagvat worden twee geïsoleerde buizen gelegd. Deze hebben bij een Solvis installatie een doorgang van ongeveer 30 x 70 mm nodig. Meestal worden deze geplaatst in een nog vrije schoorsteen of in een ventilatieschacht. Als alternatief kan men een UV-bestendige kabelkanaal gebruiken of kan men ze in een afvoerbuis op de buitenmuur plaatsen.

Hoe lang duurt de plaatsing gemiddeld?

Afhankelijk van de aard en de omvang van de vernieuwing zijn gemiddeld 2 a 3 werkdagen nodig voor het zonne-systeem. Indien tegelijkertijd ook de stookketel vervangen wordt mag men rekenen op 3 tot 5 werkdagen. ( is ook afhankelijk van het installatiebedrijf ) 

Kan een bestaande boiler gebruikt worden?

In principe wel ja, maar meestal is het niet zinvol. Vooral bij het nieuwe systeem SolvisMax krijg je een nieuwe, hygiënisch warmwaterinstallatie met een zeer goede legionellapreventie . De conventionele boiler heb je dus niet meer nodig.