Systeem SolvisVital

Het verswater systeem SolvisVital: Optimaal voor een wisselend warm water verbruik

Het verswatersysteem  SolvisVital verwarmt het water  centraal, hygiënisch en  zuinig . 
Daarbij staat een vraag gestuurde dekking van de circulatie last altijd centraal.

Deze worden vooral geplaatst in grote appartementen, sport accomodaties, hotels / pensions, campings en in verzorginstellingen. 

De uitbreiding met een thermische zonne-installatie is steeds mogelijk.

Aanbevolen systeem: SolvisVital

GebouwtypeGrootte van het object in het bereik

Appartementen 

vanaf 7 eenheden 

Sportfaciliteiten

vanaf 7 douches

Campings

vanaf 7 douches

Hotels, B & B

vanaf 7 kamers

Zoet water, zonder LegionellaZoet water, zonder Legionella
* Verwarmingskringen met maximaal 350 kW warmte vermogen worden met water uit de gestratificieerde boiler bediend,  daarboven direct door de ketel.
* De centrale gestratificieerde buffer kan worden opgewarmd door een externe stookketel, stadsverwarming,                 thermische zonne-energie, biomassa, warmtekrachtkoppeling ...
* Zonneverwarmingsondersteuning gebeurt automatisch.Schematische voorstelling:

 
 

Structuur van het drinkwatersysteem SolvisVital

  1. Zonnecollectoren
  2. Warmtegenerator
  3. Verwarmingskring(en)
  4. Zonnewarmte-overdrachtstation
  5. Gestratificieerd buffervat SolvisStrato
  6. Platenwarmtewisselaar warm water circulatie 
  7. Platenwarmtewisselaar voor warm drinkwater

FWS:  verswaterstation,  
TWK:  koud tapwater,  
TWW: warm tapwater  
TWZ:  warmtapwatercirculatie

De gepatenteerde stratificatie buffer:

De warmte wordt in de  gepatenteerde gelaagde buffer  opgeslagen. Wanneer warm water wordt afgetapt wordt het koude vers leidingwater in direct doorstroomprincipe  door een warmtewisselaar op de gewenste temperatuur gebracht. Er is geen stilstaand warm water en dus  geen legionella . 
Een aparte platenwarmtewissellaar zal het retour water van de warm water circulatie leiding van het warm drinkwaternet van het gebouw terug op de gewenst temperatuur brengen.

 

Het retourwater aan de primaire zijde van deze platenwarmtewisselaars wordt daarbij apart teruggevoerd in het middelste bereik van de thermisch gelaagde buffer. 
Het aan de primaire zijde afgekoelde water van de platenwarmtewisselaars wordt teruggevoerd naar het onderste koude gedeelte van de thermische gelaagde opslagtank.

 

Een  temperatuur-en tijdgestuurde hoogefficiënte circulatiepomp  in het verswater station dekt de verliezen uit de circulatie behoeften. Het gehele distributienet wordt zo efficiënt op de gewenste temperatuur gebracht en gehouden.

De gescheiden 2-voudige terugstroming van de retour in de thermische lagenbuffer  voorkomt vermenging met verliezen  en samen met de gepatenteerde gelaagde buffertank ontstaan zo lagen met verschillende temperatuur niveaus. 

Het resultaat is dat men aan de onderkant een zo groot mogelijke hoeveelheid koud water bekomt, dat bijvoorbeeld zal zorgen voor een meer doeltreffende werking van het zonnesysteem of een verbetering van de efficiëntie van de stookketel.

Legionella preventie
 
Regeling voor zoetwater systeem
 

Het verswater station:

Voordelen door het gering watervolume:
Door de minimale waterinhoud van het verswater station bekomt men optimale condities voor de hygiënische werking van het aangesloten warm water netwerk.

Speciale preventieve maatregelen:
In tijden zonder warm water afname, bijvoorbeeld 's nachts kan een thermische legionellapreventie gebeuren. Hierbij wordt het hele warm drinkwaternet naar een hoger temperatuurniveau gebracht. De hoogte van de temperatuur en de duur van de functie zijn  vrij te kiezen  en dus optimaal aan te passen aan de onderscheiden eisen van verschillende distributienetwerken.

De warmte generator laadt de gestratificieerde buffer op voor de warm water gereedheid. Met de systeemregeling is een ketel aansturing (bijvoorbeeld door 0-10 V-signaal) met geoptimaliseerde ketelretourtemperatuur en een op verbruik afgestemde volumestroom mogelijk alsook het  beheer van maximaal drie gemengde verwarmingskringen.

 
 

De besturing SolvisControl:

De systeem regeling en de speciale thermische lagen buffertank zorgen voor een gemakkelijke uitbreiding met een thermische zonne-installatie bestaande uit een zonnewarmte-overdrachtstation en een zonnecollector veld.

Technische documenten met de technische gegevens van het systeem, installatie-en bedieningsinstructies, verwijzen naar de  algemene download area .