Verwarming Algemeen

Veelgstelde Vragen....

Absorptie

Absorptie of absorberen is het opnemen van energie.Bij thermische zonne-energie zal de absorber de warmte energie van de zonnestralen opnemen.

Algemeen - Wanneer is een zonne-systeem rendabel ?

Een zonne-verwarmingsysteem kan overal rendabel worden toegepast. Alleen de grootte van de installatie moet aangepast worden om een voldoende warmte-opbrengst te bekomen. Doorslaggevend voor de bruikbare zonnewarmte in een woning zijn de kwaliteit van de zonne-collectoren, het aantal, de oriëntatie en helling, de schaduw op de collectoren, maar ook de kwaliteit van de installatie - waarbij ook de isolatie van de leidingen een belangrijke rol speelt.

De SolvisFera hoog rendement collectoren waren bij Stiftung Warentest 09.2010 op gebied van kwaliteit en opbrengst de beste in de test.

Azimuthoek

Voor een zo hoog mogelijke zonne-opbrengst moeten de zonnecollectoren zo veel mogelijk naar het zuiden gericht zijn. De azimuthoek is de afwijking van de exacte zuiden.

Bestaat een ketel die zowel pellets als stukhout kan verbranden?

Ja. Echter men heeft het bij zo een constructie eerder gecompliceerd gemaakt en men kan niet beide, pellets of stukhout goed verbranden.

Naar onze inschatting is voor een effectieve milieuvriendelijke verbranding zo een combinatie niet zinvol.

Het is wel mogelijk zonder problemen of beperkingen gebruik te maken van een combinatie van speciale ketels ( pelletketel en houtvergasser ) met een gezamenlijk buffervat zoals bvb de SolvisMax.

Branderkamer module

De SolvisMax is een flexibel verwarmingsysteem met een modulaire opbouw. Hoofdzakelijk bestaande uit het opslagvat, de geïntegreerde brander en het zonne-systeem. Hierbij wordt de brander met branderkamer direct in het buffervat ingebouwd. Door dit compacte ontwerp wordt niet alleen het rendement verhoogd, maar zo is het ook heel eenvoudig om de brander te vervangen en gebruik te maken van een andere brandstof.

Buizencollector

De buis collector, ook wel vacuümbuiscollector genoemd verschilt aanzienlijk van de vlakke plaat collector. De absorberoppervlakken liggen in verscheidene kleine buizen waarin een vacuüm heerst. Door deze constructie kan het warmteverlies worden gereduceerd. Zelfs bij zeer lage buitentemperaturen kan de vacuümbuiscollector kan nog steeds effectief te werken.

Collector

Zonnecollectoren behoren naast het buffervat en de regeling tot de belangrijkste componenten van een zonne systeem. De zonnecollector zal met behulp van de absorber het zonlicht omzetten in warmte voor warm water en ruimteverwarming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen platte-en buiscollectoren.

Condensatieketel

Condensatietechniek wordt gebruikt om een zo hoog mogelijk rendement bij de verbranding te bekomen. In de praktijk wordt dit doel bereikt door het gebruik van de restwarmte. De uitlaatgassen worden aanzienlijk gekoeld in de ketel, zodat de waterdamp condenseert. In dit geval wordt de verdampingswarmte terug aan het systeem afgegeven en verhoogt zo het rendement van het verwarmingsysteem.

Dakhelling

Om een zo hoog mogelijk rendement te halen moet de zon best zo recht mogelijk op de zonnecollector schijnen. Een ongunstige dakhelling of een plat dak kan worden gecompenseerd door een overeenkomstige verhoging. Afhankelijk van de geografische ligging van een opstelplaats varieert de optimale hellingshoek. In de praktijk zijn daken met dakhelling tussen 25 ° en 45 ° zijn zeer geschikt.

De Absorber

De absorber is de belangrijkste component van de zonnecollector. De absorber bestaat uit de absorberplaat en een onderaan bevestigd thermisch geleidend buizenstelsel. Als materiaal voor het buizensysteem worden gewoonlijk aluminium, koper of roestvrij staal gebruikt. Door de zon instraling verwarmt de absorber. Daartoe zorgt vooral een selectieve coating die de warmtestraling van de zon absorbeert. Een zonne-vloeistof transporteert de warmte naar het buffervat.

Debiet

Het debiet bij een zonnesysteem is de hoeveelheid zonne-vloeistof ( tyfocor ) per tijdseenheid die door het systeem stroomt, deze is vooral afhankelijk van het type collector en de grootte ervan.

EPB energieprestatieregelgeving

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'.

De EPB-eisen hebben betrekking op:

    thermische isolatie (K-peil en U- en R-waarden )

    energieprestatie (E-peil)

    netto-energiebehoefte voor verwarming

    binnenklimaat (ventilatie en oververhitting).

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie/energienormen/energieprestatieregelgeving-epb-voor-nieuwbouw-en-renovatie

 

Für die Deutsch-Lehrer: Heißt es Pelletskessel oder Pelletkessel?

Damit die Bildung nicht zu kurz kommt: Was meinen Sie? Heißt ein Kessel zur Verbrennung von Holzpellets „Pelletskessel“ oder „Pelletkessel“? Also: Mit „s“ in der Mitte oder nicht? Die Dudenredaktion rät bei neuen Worten (und Pellet-Technik ist erst ca. 15 Jahre alt) zu folgendem: 

„Das sogenannte „Binnen-s“, welches Hauptwörter verbinden kann, aber nicht muss, wird dann verwendet, wenn es dem Wortklang dienlich ist“. Es ist gilt also die Frage: Was klingt besser?: „Pelletskessel“ oder „Pelletkessel“.

Da diese Frage subjektiv ist, rät die freundliche Dame von der Duden-Redaktion zu einer Google-Recherche: Welche Wortvariante hat mehr Such-Treffer, wird also häufiger verwendet? Das Ergebnis:

 • „Pelletskessel“ hat in Google ca. 220.000 Treffer (und die Frage "Meinten Sie Pelletkessel?")
 • „Pelletkessel“ hat in Google ca. 346.000 Treffer

Vor 10 Jahren, als Pellettechnik noch sehr jung war hatte Google hier ein völlig anderes Verhältnis ausgeworfen. Damals war es so:

 • „Pelletskessel“ ca. 80.000 Treffer
 • „Pelletkessel“ ca. 5.000 Treffer

Der Grund ist so einfach, wie amüsant: Pellettechnik (oder eben Pelletstechnik) stammt aus Österreich. Stellen Sie sich also bitte einen urwüchsigen Grazer, Linzer oder Salzburger vor, wie er das für ihn holprige „Pelletkessel“ spricht. In den österreichischen Mundarten unmöglich. 
Denken Sie an Peter Alexander. Er würde weich, rund und mit beschwingter Stimmlage „Pelletskessel“ sagen.


Im Hochdeutschen dagegen stört das Binnen-s. Hier fällt ein klares und deutliches „Pellet-kessel“ viel leichter. So schließt sich der Kreis. Der Duden hat Recht. Jeder darf es nehmen wie er will. Und in Google verschiebt sich die Treffer-Quote vom „Pelletskessel“ zum „Pelletkessel“, weil der deutsche Markt so groß geworden ist und er sich seinen Kessel so nennt, wie er besser von den hochdeutschen Lippen kommt: Der Pelletkessel


Gelaagde opslagtank

Een gelaagde opslagtank heeft door de verschillende watertemperatuur zone's in het buffervat een hoog rendement. Heet water bevindt zich boven in het buffervat, warm water in het middenbereik en koud water onderaan. In een gepatenteerd Solvis gestratificieerd buffervat is een naar boven toe open polypropyleen buis geplaatst met op verschillende niveau's membraankleppen waardoor de door de zonne-energie opgewarmd water in de respectievelijk laag kan uitstromen. Door de drukverschillen zal de membraanklep alleen open wanneer het instromende warm water op het niveau komt met een zelfde temperatuur. Op deze manier ontstaat een ideale opslag stratificatie zonder vermenging verliezen.

Heb ik een hydraulische balans nodig?

In de meeste gevallen wel. Hydraulische compensatie zorgt ervoor dat alle radiatoren de juiste hoeveelheid water krijgen.

Dit verhoogt het comfort en vermindert de stookkostenEen zeer zinvolle maatregel. In Duitsland wordt de

hydraulische balans van de verwarming gewoonlijk voorgeschreven indien men wil genieten van steunmaatregelen. 

hydraulische compensatie verwarminghydraulische compensatie verwarming

Heb ik een menger met stelmotor nodig?

Bij een thermische zonne-installatie zal men steeds gebruik moeten maken van een pompgroep met ingebouwde menger met stelmotor. Aldus wordt de aanvoertemperatuur nauwkeurig geregeld gezien de hoge temperaturen van het zonnesysteem (tot 90 ° C in het buffervat!) dan niet meer in de radiator kunnen terecht komen.

Heb ik een nieuwe circulatiepomp nodig?

Meestal wel en deze pomp betaalt zichzelf snel terug: De besparing in vergelijking met een normale circulatiepomp is ongeveer € 50 per jaar .

In sommige regio's kan men hier zelfs een premie voor krijgen, meestal is een pomp met een energie-efficiëntieklasse A voorgeschreven. 

Heb ik een nieuwe inox buis in de schoorsteen nodig?

Deze vraag kunnen we niet uniform beantwoorden. Deze vraag zal u met uw installateur (eventueel samen met de schoorsteenveger) moeten bespreken. 
In ieder geval zijn er strenge regels waar de rookgasafvoer mag uitmonden, dit zal uw installateur ook terplaatse moeten bekijken.

Heb ik een vergunning nodig voor een zonne-installatie?

Neen, in België is meestal geen bouwvergunning nodig. 
Alleen voor gebouwen die vallen onder monumentenzorg of zich bevinden in een beschermd gebied zijn er uiteraard wel specifieke reglementen. Deze vraag stelt u dan het best aan uw gemeentebestuur. In sommige gevallen bekomt men hier ook een oplossing. Ook bij een opstelling op een plat dak of in de tuin gelden een aantal reglementen. 

Conservation niet zonnestelsel uitsluitenMontage zonnestelsel in het Heritage

Heb ik zonne-energie zonder direct zonlicht?

Het benutten van de zogenaamde diffuse straling bij bewolkte hemel is bij het produceren van zonne-elektriciteit (fotovoltaïsche energie) hoger dan bij de productie van zonne-warmte (thermische zonne-energie).
Om uit de kracht van de zon warmte te produceren is directe zon instraling nodig Maar ook op bewolkte dagen zal een thermische zonnesysteem warmte produceren. Van cruciaal belang om deze zonne-warmte maximaal te benutten zijn hoogwaardige zonnecollectoren en een zeer goed thermisch gelaagd zonne-buffervat.

De gepatenteerde Solvis thermische lagen buffer gebruikt gewoon de natuurkunde om doormenging verliezen te voorkomen.

De thermische drie lagen buffer schikt het water effectief in het juiste temperatuurbereik:

 1. In het onderste gedeelte van de opslagtank stroomt het afgekoelde water uit het verwarmingssysteem waar het wordt opgewarmd en terug stijgt.
 2. In het midden bereik verzamelt zich het warme water met de ideale aanvoertemperatuur voor de verwarming.
 3. Enkel in het bovenste bereik wordt het water echt heet. Hier wordt het tapwater selectief verwarmd, als er onvoldoende zonneschijn is wordt het bijverwarmd door andere energiebronnen.

Heeft men al veel ervaring met pelletverwarming?

 

Ja .De techniek van de pelletverwarming werd in de begin jaren negentig ontwikkeld, voornamelijk in Oostenrijk. De huidige pelletketels behoren dus ondertussen al tot de 3e en 4e ontwikkelings generatie. Ze zijn op gebied van verbranding, regeling, kwaliteit en duurzaamheid voor 100% vergelijkbaar is met een stookketel voor conventionele brandstoffen, zowaar zelfs nog beter.

Dikwijls wordt een test van stiftung warentest van pelletketels afgebeeld, hierbij was de pelletketel met identieke bouw bij de beste twee toestellen uit de test.

Solvis geeft in tegenstelling tot andere Aanbieders 5 Jaar gratis garantie op een compleet systeem met pelletketel, buffervat - en collectoren!

Pelletkessel SolvisLino3 links in Kombination mit Speicher SolavisMax  Test markt intern: 1. Platz Pelletheizung  Blauer Engel SolvisLino3

Heeft mijn omgeving een invloed op de grootte van de installatie

Ja.

Hoe meer zonnewarmte er in uw regio beschikbaar is, des te kleiner zal de zonne-installatie zijn.

Het is logisch dat in de Scandinavische landen meer zonne-collector oppervlak op het dak nodig is dan in Zuid-Europa om dezelfde hoeveelheid warmte te verkrijgen. In Belgie is het verschil in zonne-collector oppervlak tussen Hoog en Laag België te verwaarlozen.

Hernieuwbare Energie

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn hernieuwbare energiebronnen niet uitputtelijk . Onder de hernieuwbare energiebronnen verstaat men bijvoorbeeld de zonne-energie of ook de CO2 neutrale houtpellets.

High-flow

High-flow verwijst naar het relatief hoge debiet van de solarvloeistof ten opzichte van de collector. High-flow systemen hebben meer tijd nodig om het buffervat op te verwarmen. Over een gans jaar bekeken ligt de dekkingsgraad lager is dan bij de low-flow systemen.

Hoe groot is een zonne-installatie voor een eengezinswoning?

Deze vraag beantwoorden wij heel specifiek voor ons systeem "SolvisMax". Dit systeem is voor een één- en tweegezinswoning momenteel het beste systeem op de markt, zoals vele testen steeds weer bewijzen. Aangezien men het maximum uit de zon wil halen heeft men meestal de neiging om de installatie te gaan overdimensioneren. Wie echter een goede verwarmingsondersteunende installatie wil, die een hoge opbrengst per vierkante meter genereert, zal zich eerder een middelgrote installatie laten installeren. Er gelden volgende richtwaarden voor een individuele bepaling van de collectoroppervlakte indien men kiest voor vlakke collectoren:

     * Kleinere installaties waarbij het zwaartepunt ligt bij de solar warmwaterverwarming en het gebruik van de solar restwarmte voor ruimteverwarming: 2.0 tot 3.0 m² per persoon.

     * Grotere installatie's met een nagenoeg gans jaar solar drinkwater verwarming en een zeer goede verwarmingsondersteuning: 3.0 tot 4.0 m² per persoon.

Voor vacuum collectoren verminderd men deze oppervlakte met ong. 20% (door de meeropbrengst)

De inhoud van de combiboiler wordt berekend volgens de collector oppervlakte met een factor van ong. 60 liter per vierkante meter vlakke collector en ong. 70 liter bij vacuumbuis collectoren. Zo bekomt men voor bvb een drie persoons huishouden een collector oppervlakte van 9m²(3m² per persoon) en een SolvisMax bufferinhoud van ongeveer 650 liter.

Kleinere installaties in een eengezinswoning met 2 of 3 personen beginnen bij een SolvisMax grootte van ong. 350 liter bufferinhoud en een collector oppervlakte van bvb 5m². De grootste SolvisMax installaties worden met de grootst mogelijke collector oppervlakte (14m²) uitgerust. Bij deze installaties maakt men gebruik van de SolvisMax buffertank met 750 liter inhoud.

Opmerking: Wanneer men voor een 12 of 14 m² grootte installatie kiest bij een 1 of 2-persoons huishouden zal men van deze installatie geen noemenswaardige meeropbrengst hebben vanaf Juni tot Augustus. Aangezien de warm water afname van slechts 1 of 2 personen zeer gering is ten aanzien van de hoge warmte opbrengst in de zomer, tenzij men het zwembad ook verwarmd.

Last but not least, een zonne-installatie vraagt een serieuze start investering. Wie momenteel niet veel wil of kan investeren, is met de SolvisMax Pur goed bediend. Aangezien de SolvisMax ook zonder zonne-installatie de beste stookketel is.

De voordelen van een in de buffer geintegreerde brander zijn de hoge condensatie benutting en de hygienische drinkwaterverwarming met het gepatenteerd doorstroomprincipe.

En stiftung warentest bevestigd: Jaarrendement inclusief warm waterbereiding 106%.

Vergelijkt u rustig. 

Hoe herken ik een goede vakman voor de installatie van mijn pelletverwarming

Veel installateurs hebben intussen al goede ervaringen met pelletverwarming. Deze hebben in Duitsland reeds een certificaat „Fachbetrieb Pellets und Biomasse“. (In Belgie is er momenteel nog geen speciale erkenning )

Pelletheizung Test HandwerkerPelletheizung Test Handwerker

Hoe kan ik de zonne-warmte benutten?

Het principe van een thermische zonne-installatie is vrij eenvoudig: Deze bestaat voornamelijk uit een zonnecollector en een zonnewarmte opslagvat.
De collector zet de zonnestraling om in warmte en geeft deze af aan een koperen buis. Een pomp transporteert vervolgens de warme vloeistof via geisoleerde buizen naar de zonne-opslagtank, die meestal in de stookruimte (in de kelder) komt te staan.

Hieronder ziet u het schema voor het zonnesysteem SolvisMax. Hier ziet u de configuratie met een ingebouwde brander, de opbouw met een warmtepomp of zelfs met geintegreerde stadsverwarming-module zien er uiteraard anders uit.

Hoe lang duurt de installatie?

Voor de installatie van pelletketel en pelletopslagruimte heb je afhankelijk van de installatie  3 tot 5 werkdagen nodig. 
Sommige installateurs bieden u tegen een vergoeding de tijdelijke beschikbaarheid van warm water aan en soms zelfs ook een tijdelijke verwarming.

Montage pelletopslagruimte met Mole systeemMontage pelletopslagruimte met Mole systeem

Hoe lang duurt de plaatsing gemiddeld?

Afhankelijk van de aard en de omvang van de vernieuwing zijn gemiddeld 2 a 3 werkdagen nodig voor het zonne-systeem. Indien tegelijkertijd ook de stookketel vervangen wordt mag men rekenen op 3 tot 5 werkdagen. ( is ook afhankelijk van het installatiebedrijf ) 

Hoe lang is de levensduur van een zonne-installatie?

Kwalitatief hoogwaardige thermische zonne-systemen hebben behalve de zonne-vloeistof geen slijtage gevoelige onderdelen en kunnen zelfs na meer dan 30 jaar nog warmte produceren. Solvis geeft 10 jaar prestatiegarantie op de collectoren.

10 jaar productgarantie Solvis10 jaar productgarantie Solvis

10 jaar productgarantie Solvis10 jaar productgarantie Solvis

Hoe onderscheid men een goed gelaagd opslagvat?

U heeft meerdere offertes van verschillende fabrikanten voorliggen en u kan deze niet van elkaar onderscheiden en daardoor geen beslissing nemen ? Klik dan HIER.

Hoe schaars zijn olie en aardgas nu werkelijk?

Fossiele brandstoffen zijn dus uitputtelijk. Pellets als brandstof niet. Het is gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen zoals gebruikelijk in Europa. Dit betekent dat er in  het bos slechts zoveel hout wordt gekapt, als er terug kan groeien .  
Fossiele, niet-hernieuwbare brandstoffen zoals olie en aardgas zijn slechts beperkt.  's wereldwijde olieproductie zal ooit eens stoppen.  We ervaren dit allen regelmatig als we tanken of bij onze stookkosten. De situatie wordt nog verergerd door de toenemende wereldwijde consumptie van olie en gas. Door de exploderende consumptie in de landen als China en India, is de prijsstijging nog groter. In de laatste 15 jaar (1997-2011),  is stookolie jaarlijks ongeveer 10,3% duurder geworden . Voor aardgas was dit ongeveer 5.9%. De toenemende wereldwijde vraag en de dalende reserves zullen er zeker toe leiden dat deze trend zich zal doorzetten. 

Koste een vat (159 liter) ruwe olie in 1970 nog onder de 2 US $ , is dit vandaag ( stand 2012) 125 US $. .Houtpellets zijn een hernieuwbare en dus prijsstabiele brandstof. Sinds ze verkrijgbaar zijn in grote hoeveelheden (sinds de late jaren 1990) steeg de  pellet prijs met ongeveer 3,0% per jaar , dat is ongeveer gelijk met de inflatie.

Hoe zal de energiesituatie en de prijs zich in de toekomst ontwikkelen?

De voorraden van olie, aardgas of steenkool zijn beperkt. Het exploderende verbruik in de zogenaamde boom landen, zoals China en India, verhoogt de prijsstijging. In de laatste 15 jaar (1997-2011) is Stookolie jaarlijks met ongeveer 10,3% duurder geworden. Bij aardgas was dit ongeveer 5,9%. De stijgende wereldwijde vraag en dalende reserves zullen er toe leiden dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten. 
Kostte een vat ruwe olie (159 liter) in 1970 nog onder twee US $, is dit momenteel (2012) rond de 125 US $.  
Zonne-energie is een zeer goede en eenvoudige manier om zich van deze ontwikkelingen onafhankelijker te worden. 

Hoeveel bespaar ik met een nieuwe condenserende ketel?

Op deze vraag kunnen we enkel antwoorden met gemiddelde waarden uit de praktijk gezien deze besparing van diverse factoren afhankelijk is. (type en rendement oude ketel. retourtemperatuur, aandeel warmwater...)

Het is wel zo dat de besparing bij een condenserende gasketel iets hoger is dan bij stookolie.

Gemiddelde besparing :

Condenserende stookolieketel: gemiddeld 12 % besparing

Condenserende gasketel: gemiddeld 15 % besparing

Condenserende SOLVIS ketel: gemiddeld 25% besparing

Hoeveel geld kan ik met een pelletverwarming besparen?

Een gemiddelde gezinswoning verbruikt vandaag gemiddeld 2.500 l stookolie per jaar, wat ongeveer gelijk is aan 2.500 m³ aardgas. De warmtehoeveelheid bedraagd hierdoor ong. 25.000 kWh. Voor deze hoeveelheid stookolie betaald u (Stand 2012) ca. 2.250 Euro per jaar. Uw verwarming kost u aldus 9 ct. per Kilowattuur.

Wanneer u met een houtpelletverwarming stookt, dan betaald u (stand 2012) ongeveer de helft van deze prijs. In 1 jaar tijd spaart u zo dus daadwerkelijk reeds 1.125 Euro.

Aangezien de olieprijs in het verleden altijd veel meer gestegen is dan de pelletprijs bespaart u van jaar tot jaar meer. Blijft deze prijsontwikkeling zoals vroeger aanhouden dan bespaart u de eerste 10 jaar met een pelletverwarming al ongeveer 23.500 Euro.

Hoeveel kan ik besparen met een (gewone) zonneboiler?

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard is het aantal personen de belangrijkste factor, maar ook het te verwarmen volume van het gebouw en de isolatie ervan zullen in grote mate het besparingspercentage bepalen.

Voor een gewone zonneboiler die dus enkel instaat voor de verwarming van het sanitair warm water is dit relatief eenvoudig te berekenen. Indien men het aandeel van het verbruik voor het produceren van het sanitair warm water kent zal men daar gewoon 50 tot 55 % van nemen. Indien men met gas verwarmd kan men eenvoudig het verbruik per dag van de teller aflezen in de zomer wanneer de verwarming niet aan staat. Men vermenigvuldigd maal 365 dagen en deelt dit door twee en u weet meteen welke besparing u kan verwachten.

Uit de ervaring in de praktijk weten we dat voor een bestaande woning (jaren 90)  met een normaal samengesteld gezin (2 à 4 personen) het aandeel voor sanitair warm water tussen de 10 en 18% ligt en aldus de besparing tussen de 5 en 9%. Aangezien het gemiddeld verbruik in België ong. 2200m³ gas is zal de gemiddelde besparing met een gewone zonneboiler 150m³ gas zijn wat neer komt op ongeveer 125 €.

Een SOLVIS zonneverwarmingsketel daarentegen zal voor een veel grotere besparing zorgen gezien deze ook de verwarming zal ondersteunen. De besparing met een Solvis zonne verwarmingsketel is uiteraard ook afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warm water en de grootte van de zonne-installatie. De besparing zal echter 3 tot 4 maal groter zijn (gemiddeld besparing = 25%)

Hoeveel kost een thermische zonne-installatie?

Kleine installaties voor enkel de sanitair warm waterbereiding ( gewone zonneboilers ) kan u reeds kopen voor 5 a 6.000 € inclusief plaatsing. Moderne zonne-installaties met een aanzienlijk hogere besparing door de verwarmingsondersteuning beginnen vanaf ongeveer  10.000 € 

U bekomt met zo een installatie dan ook meteen een warmwater verwarming met een hygiënisch verswater-systeem en een uitstekende nieuwe regeling die bij Solvis ook de efficiënte sturing van het verwarmingsysteem overneemt.

Een exacte prijs zal u aangeboden worden door een ervaren vakspecialist, die u eerst zal bezoeken en met u samen zal bekijken wat de beste oplossing is voor uw woning.

Hoeveel stookolie / aardgas kan ik besparen met een zonnesysteem?

U wil besparen op electriciteit in uw huishouden? Het is veel beter om te besparen op het energie verbuik voor ruimteverwarming en warm water. Aangezien deze zorgen voor bijna 80% van het totale budget voor energie.

Een gemiddelde eengezinswoning verbruikt vandaag ongeveer 2.500 L stookolie per jaar, wat overeenkomt met 2.500 m3 aardgas. De hoeveelheid warmte is aldus ongeveer 25000 Kwh.

Voor deze hoeveelheid stookolie betaalt u momenteel ongeveer 2.250 € per jaar ( stand 2012 )

Wanneer u met een moderne zonne-verwarming ( zonne-installatie incl. nieuwe stookinstallatie ) 40 tot 50 % kunt besparen, dan komt dit op ongeveer 1.000 € per jaar. Aangezien de prijzen voor aardgas en stookolie reeds decennia lang enorm stijgen, zal ook uw besparing jaarlijks stijgen. Gewoon omdat de zon je nooit een factuur zal sturen.

Als je de berekening maakt met gelijkaardige hoge prijsstijgingen van stookolie zoals de laatste jaren dan zou een normale eengezinswoning in de komende 20 jaar een energieverbruik hebben van het ongelooflijk bedrag van 130.000 €. Is het geen goed voorstel om op dit bedrag 40 tot 50% te besparen?

Hoeveel verbruiken de verschillende verwarmingsystemen?

In deze tabel geven we een overzicht van het verbruik van de diverse verwamingsystemen.

U vindt hierin het verbruik per jaar en voor de volgende 20 jaar met en zonder prijsstijging

Deze tabel geeft een benadering weer en zal uiteraard van diverse factoren afhangen.

De besparing bij een Solvis installatie zal ook afhangen van de grootte van de installatie.

Integratie in het dak

Bij een dakmontage van de zonnecollectoren heeft u de keuze uit twee mogelijkheden. De relatief snelle en prijsgunstige op het dak-installatie, waarbij de zonnecollectoren boven op de dakpannen worden gemonteerd, of iets meer uitgebreide in het dak geintegreerde installatie.In dit geval wordt een deel van de dakbedekking weggenomen en worden de zonnecollectoren rechtstreeks op de houtconstructie gemonteerd. De juiste aanpassingstukken zorgen voor een visueel aantrekkelijke overgang tussen dakpannen en de zonnecollectoren.

Is de bevoorrading van de Pellets in de toekomst verzekerd?

Hout als grondstof blijft voortdurend groeien. Over het algemeen worden meer bomen geplant dan gekaptDus is er een grote voorraad houtpellets beschikbaar.

Is de collector tegen hagel en bliksem bestand?

Alle Solvis zonnecollectoren zijn met een getest en zeer duurzaam zonne glas uitgerust en zijn bestand tegen hagel. Om het systeem te beschermen tegen blikseminslag adviseren we de verbinding met de bliksemafleider van het huis.  
Als eigenaar moet u de installatie melden aan uw verzekeraar, zodat de installatie ook in uw polis wordt opgenomen. In het algemeen zal de premie ook niet toenemen. 

Is de pelletprijs afhankelijk van de Olieprijs?

De houtpelletmarkt is absoluut niet gekoppeld aan de olieprijs. Houtpellets fabrikanten en leveranciers zijn middelgrote bedrijven gevestigd in Europa ( ook in België ). De prijs van de pellets vertoonde in het verleden slechts kleine schommelingen .

Prijs Prijzen pelletsPrijs Prijzen pellets

Is de toepassing van zonnewarmte in grote gebouwen of bedrijven rendabel ?

Appartementen, hotels, verzorgingstehuizen, campings of sportaccomodaties zijn meestal uitstekend geschikt om maximaal te genieten van zonnewarmte. Hier is het enorm belangrijk om de exacte verbruikgegevens te bepalen, en aan de hand daarvan de perfecte installatie samen te stellen.

Solvis zal een dergelijke planning actief ondersteunen en biedt verscheidene, reeds vele jaren beproefde zonne-installaties aan voor dergelijke gebouwen.

Is een hydraulisch balans noodzakelijk?

In de meeste gevallen wel. Hydraulische compensatie zorgt ervoor dat alle radiatoren de juiste hoeveelheid water krijgen. Dit verhoogt het comfort en  vermindert de stookkosten . 

Een zeer zinvolle maatregel. In Duitsland wordt de hydraulische balans van verwarming gewoonlijk voorgeschreven indien men wil genieten van een steunmaatregel. 

Is een pelletverwarming veilig?

Ja . Alle moderne pelletketels hebben een geavanceerde beveiligingstechniek met meerdere beveiliging niveau's. Ze zijn met deze van een normale gas of olie ketel absoluut vergelijkbaar.

Is mijn dak wel bestand tegen de extra belasting van de zonne-collectoren?

De collectoren hebben een gering gewicht van ong. 20 Kg/m², wat overeenkomt met de helft van het gewicht van een dakpan. Zeer oude daken met een reeds aangetaste dakstructuur kunnen er in uitzondelijke gevallen voor zorgen dat de montage niet op een veilige manier kan gebeuren.

Is mijn huis geschikt voor de pelletketel SolvisLino 3?

In nagenoeg iedere één en tweegezinswoning kan men gebruik maken van een pelletverwarming. Zelfs in grotere gebouwen zoals appartementen, winkels, hotels, verzorgingstehuizen, campings of sportaccomodaties zijn in de meeste gevallen geschikt. 
Het belangrijkste is om een geschikte plaats voor de opslag van de pellets te vinden. Mocht er niet genoeg ruimte beschikbaar zijn in het huis, kan een ondergrondse tank als alternatief worden gebruikt.Ook geweven silo's zijn mogelijk voor buitenopstelling, maar zij moeten wel worden beschermd tegen regen door bijvoorbeeld een carport.

Dit beeld toont een geweven tank met zuigschroef.

Pelletbrandstof, pelletopslagruimtePelletbrandstof, pelletopslagruimte met Mole

Is mijn huis geschikt voor een zonne-installatie?

Ideaal is een dak dat georiënteerd is naar het Zuidoosten,Zuiden of Zuidwesten. De dakhelling moet minstens 20° bedragen. Het dak zal best niet beschaduwd worden door bomen of naburige gebouwen.

 

Ook platte daken of gevels zijn geschikt om zonne-collectoren te plaatsen en daarmee de zonnewarmte te benutten. In sommige gevallen worden de collectoren zelfs in de tuin op een sokkel geplaatst.

Zelfs daken met een Oost of West orientatie zijn geschikt voor zonne-energie. In dit geval zal men de collector oppervlakte vergroten om de mindere zonnebestraling te compenseren.

Voor de zonne-opslagtank is een vloer oppervlakte van ongeveer 1m op 1.5m vereist. Als U kiest voor ons compleet systeem SolvisMax dan heeft u geen bijkomende ruimte voor een aparte stookketel meer nodig gezien de brander is ingebouwd.

De hoogte van deze stookruimte zal ongeveer 1m90 moeten zijn ( bij standaard grootte van het buffervat) En aangezien dit grote buffervat uiteraard ook op zijn plaats in de stookruimte moet geraken is er een minimum deuropening nodig van 65cm. Voor grotere buffervaten is een breedte van 89 cm nodig.Desnoods zal uw vakman hiervoor de deurlijsten demonteren. 

Is verwarmen met pellets goed voor het milieu?

Verwarmen met houtpellets zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van klimaatschadelijk kooldioxide (CO2) bij uw verwarming. Bij de verbranding komt slechts zoveel CO2 vrij als de boom zelf bij het groeien heeft opgenomen. 
Stiftung Warentest heeft vastgesteld: Rekening houdend met de CO2-uitstoot door de productie en het transport van pellets zal een pellet verwarming slechts een vijfde van de uitstoot van een stookketel op fossiele brandstof vrijgeven. 
Verwarmen met pellets is een actieve, persoonlijke bijdrage voor het bestrijden van de klimaatverandering. 

 

 

Is Zonnewarmte al een volwaardig product?

Ja. Solvis vervaardigd al sinds 1986 zonne-collectoren in serieproductie. Vandaag is er al een Europees certificeringssysteem voor thermische zonnecollectoren. Met een rendement tot zelfs 70% halen de zonne-collectoren vandaag al de in de praktijk hoogst haalbare norm.

 

         

Kan een bestaande boiler gebruikt worden?

In principe wel ja, maar meestal is het niet zinvol. Vooral bij het nieuwe systeem SolvisMax krijg je een nieuwe, hygiënisch warmwaterinstallatie met een zeer goede legionellapreventie . De conventionele boiler heb je dus niet meer nodig.

Kan ik in mijn regio wel voldoende zonnewarmte gebruiken ?

Thermische zonne energie kan overal in België en in Europa toegepast worden,zelfs in regio's met weinig zonnestraling zoals de Scandinavische landen wordt zonne-technologie al veel toegepast. 

Het belangrijkste voor een goed economisch rendement is de kwaliteit van de zonne installatie. De bedoeling van een kwalitatief zonnesysteem is de zonnestraling zo efficiënt mogelijk op te vangen en om deze warmte zo goed als mogelijk te gebruiken voor warm water en verwarming. In het meervoudig bekroonde zonnesysteem SolvisMax zit meer dan 20 jaar ervaring om optimaal gebruik te maken van de warmte van de verschillende energiebronnen. 

Een studie van co2online (2011), een non-profit bedrijf toont het verschil aan tussen de diverse bestaande zonne-verwarmingsystemen op de markt aangaande de spaarzaamheid in brandstof met inbegrip van de zonne-energie.

Vergelijking kachels gebruiken zonnewarmteVergelijking kachels / ketels

Kan ik met zonne-energie volledig zonder andere brandstoffen?

Normaal gezien niet, daarvoor zijn de woningen te slecht geisoleerd in België en is het te koud in de Winter. De zonne-installatie zou veel te groot moeten zijn, wat ze onrendabel maakt. De gezonde middenweg voor een goede zonnewarmte benutting en een kleinere naverwarming met andere brandstoffen is economisch gezien het beste.

 

Tegenwoordig is er steeds meer vraag naar oplossingen zoals het zonneverwarming systeem SolvisMax, die voor de grootst mogelijke onafhankelijkheid zorgt door de bijkomende mogelijkheid om te veranderen van energiebron voor de naverwarming.

 Het systeem SolvisMax is modulair opgebouwd.

 U verwisselt eenvoudig de verwarmingsmodule:  Brandstofwissel = Modulewissel! 

 Wisselt u van olie naar gas, of een warmtepomp of  naar stadswarmte.
 U dient eenvoudig  de verwarmingsmodule te  veranderen.
 
 
Uw onafhankelijkheid zal bovendien nog vergroten wanneer u het zonneverwarmingsysteem ook nog zal combineren met een hydraulische houtkachel, die zijn warmte even goed aan het zonnebuffervat kan afgeven. 


Kan men een pelletketel met een thermische zonne-installatie combineren?

Graag, beide systemen hebben een zekere hoeveelheid van wateropslag nodig en vullen mekaar daardoor uitstekend aan. Ook een hydraulische houtkachel kan men perfect op zo een systeem aansluiten.

In beeld onder links de Pelletkessel SolvisLino 3, in het midden de SolvisMax gelaagde zonnebuffer en rechts de zonne-collector SolvisFera

Pelletheizung, Solarspeicher, Kollektor

Legionella

Legionella zijn bacteriën die vooral groeien in stilstaand water met een temperatuur van ongeveer 25 ° C tot 50 ° C. Bij het verwarmingsysteem SolvisMax wordt het verse water uit de leiding door een externe warmtewisselaar pas dan verwarmd wanneer er warm water verbruik is. Hierbij wordt het zogenaamde doorstroom principe toegepast. Uit de kraan komt er aldus geen afgetands boilerwater. Legionella kan alzo helemaal niet ontstaan.

Loont het de moeite om de zonne-energie ook te gebruiken voor verwarming?

Sinds enkele jaren worden steeds meer zonne-systemen geplaatst die beiden aan kunnen, dus zowel Warm water & verwarming
Deze zogenaamde "zonne combi-systemen" kunnen een groot deel van het warm water voorzien. De daarna nog beschikbare overblijvende warmte wordt geleverd aan de verwarming. Het gebruik van zonnewarmte voor alle soorten van verwarmingsinstallaties is nuttig en rendabel.
Uiteraard zijn zonne combi-systemen duurder door de behoefte aan een speciaal ontwikkeld opslagvat en een grotere zonnecollector dan zonneboilers die enkel voor sanitair warm water zorgen, maar het verbruik voor de verwarming is in België en de meeste andere Europese landen heel veel groter dan het verbruik voor enkel de tapwater opwarming.

Het verbruik van elektriciteit is in tegenstelling tot wat de meesten denken relatief klein, zoals dit schema van het energieverbruik in het huishouden aantoont:


Met een hoogwaardige combi-zonne-installatie kan u tot 50% op de energiekost besparen. Duizenden referentie-installaties van Solvis bewijzen dit jaar na jaar.

En het kan nog beter:
Als u ook de wasmachine en vaatwasser aansluit aan het zonnesysteem, zal ook het electriciteitsverbruik in het huis verminderen, omdat deze twee apparaten hun water opwarmen met elektrische verwarmingselementen.

De trend van zonne combi-systemen zet zich steeds meer door.

Terwijl in de meeste landen ( zoals bvb Duitsland ) gewone zonneboilers voor enkel sanitair warm water al een paar jaar niet meer ondersteund worden maar enkel de systemen die ook de verwarming ondersteunen nog gesubsidieerd worden hinkt Belgie natuurlijk weer achterop.

Gezien deze systemen drie tot vier keer meer CO2 uitstoot besparen hopen we dat onze politici

binnenkort inzien dat men het overheidsgeld op een betere en eerlijker manier kan spenderen.

Low-Flow

Low-flow verwijst naar de relatief lage doorstroomsnelheid van de solarvloeistof. De technologische voorsprong op high-flow systemen is het grotere temperatuurverschil tussen de collector en de opslagtank. Er wordt sneller een hoge gebruikstemperatuur bereikt. Dit resulteert in een hogere jaarlijkse zonne-dekking dan met high-flow systemen.

Moet ik een nieuwe pompgroep plaatsen?

Meestal wel en deze pomp zal zichzelf snel terugbetalen. De besparing in vergelijking met een standaard circulatiepomp is ongeveer € 50 per jaar ! 
In sommige regio's kan men hier zelfs een premie voor krijgen, meestal is een pomp met een energie-efficiëntieklasse A voorgeschreven. 

Moeten zonnecollectoren worden schoongemaakt?

De collectoren zijn in normale omstandigheden zelfreinigend .                                         

Wanneer er bomen in de buurt staan kan een reiniging om de 5 tot 10 jaar misschien toch noodzakelijk zijn. Vooral Linden zorgen voor een kleverige film, zoals sommige automobilisten misschien al zullen ondervonden hebben. Deze reiniging kan men afhankelijk van de opstelling zelf doen of over laten aan professionele reinigingsfirma's die goed zijn voor uitgerust om dit op een veilige manier te doen en u daarvoor een offerte kunnen aanbieden.

Opbouw van een zonne-systeem

Een installatie bestaat hoofdzakelijk uit het thermisch gelaagd opslagvat, de zonnecollectoren en de regeling. De solarpomp pompt de zonne-vloeistof door de zonnekringloop.

Oppervlaktecoating

De coating van de absorber bij een zonnecollector heeft een grote invloed op de prestaties. Het doel is om beduidelijk meer dan 90% van de invallende kortgolvige zonnestraling door absorptie op te nemen. Dit effect kan verder worden versterkt door een speciaal anti-reflecterend glas.

Platenwarmtewisselaar

Een platenwarmtewisselaar bestaat uit een bepaald aantal dicht bij elkaar liggende inox platen die afwisselend met een te verwarmen en een warmteafgevend medium doorstroomd worden. Zo krijg je een zeer compacte en krachtige warmtewisselaar. Dergelijke warmtewisselaar wordt gebruikt in het SolvisMax verswaterstation en voorkomt het ontstaan van legionella.

Reflectieverliezen

De door het glasoppervlak van de collector gereflecteerde zoninstraling wordt gezien als reflectieverlies. Door een speciale coating van het anti-reflecterend glas kunnen de reflectie verliezen worden geminimaliseerd. Daardoor verhoogt het rendement van de collector.

Schijnt de zon wel voldoende in Belgie?

Zonne-warmte (of solar warmte ) kan worden gemeten. De door de zon aan de aarde afgegeven hoeveelheid warmte bedraagd maximum ongeveer 2200 kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m²). Deze waarde bereikt men bijvoorbeeld in Noord-Afrika. 

In België ligt het gemiddelde tussen de 1.100 en 1.300 kWh / m².
Dat is voldoende warmte voor een economisch rendabele toepassing van een thermische zonne-installatie. 

Iedereen heeft de kracht van de zon al kunnen ervaren wanneer men bvb de zonnestralen bundeld met een vergrootglas.

Met een nieuwe, geoptimaliseerde SolvisMax zonneverwarming kan u vergeleken met uw oude ketel tot 50% op brandstof en verwarmingskosten besparen.

Solar vloeistof

Bij zonne-installaties gebruikt men een zonnevloeistof met antivries om de zonnewarmte te transporteren van de collectoren naar het opslagvat. De zonne-vloeistof bestaat uit een water-glycol-mengsel, waarbij het vriespunt ver onder dat van zuiver water ligt (ongeveer - 30 ° C).

Solvis Teo warmtepomp

Aardwarmte–Gedurende het hele jaar gratis ter beschikking,
door de efficiënte bodem/water-warmtepomp SolvisTeo.

Met de bodem/water-warmtepomp haalt u de warmte uit de aardbodem in huis.:

Over een aardbodemcollector of een aardsonde word de warmte uit de bodem gehaald en voor de verwarming en het warmwater in huis gebruikt. Deze werkt zelfs in het diepst van de winter.

Zo verzekert u zich van een groot stuk onafhankelijkheid met een duurzame alternatief voor olie of gas.
Aardwarmte in huis - en ontspannen
Aardwarmte en opslagcapaciteit , een sterk team De aardwarmtepomp SolvisTeo is met 10 of 16 kW verwarmingsvermogen beschikbaar. Voor een maximaal warmwatercomfort levert ze zelfs voorlooptemperaturen tot zelfs 60 graden Celsius.Zo is geen naverwarming voor drinkwater nodig, dit in tegenstelling tot vele andere warmtepompen.
Als sterk team
Wanneer u de aardwarmtepomp met de gelaagde opslagtank SolvisMax kombineert, dan profiteert u van deze unieke systeemvoordelen:
 • Gegarandeerd hygiënische waterverwarming met het verswatersysteem door gescheiden kringloop.
 • Door het drinkwatersysteem zijn geen hoge temperaturen tegen Legionella nodig. Daardoor sparen we energie.
 • Er kunnen andere warmtebronnen, zoals bvb een cv-houtkachel bijgeplaatst worden.

 

 

Een echt voorbeeld van succesvol Teamwork:

Samen met het gelaagd buffervat SolvisMax en een 360-m²-bodemcollector bereikt deze aardwarmtepomp SolvisTeo (10 kW) in deze ééngezinswoning in Braunschweig rechts op de foto een systeemprestatiefactor van 4,03.
Maar het kan nog veel beter.

Warmtepomp SolvisTeo

 

Het ultieme: aardwarmte en Solar

Nog veel meer opbrengst brengt deze bodem/Water warmtepomp in samenwerking met een thermische zonne-installatie von Solvis: 

Voordeel 1: In de Zomer schakelt de Solvis aardwarmtepomp af!

In de Zomer heeft men meer dan voldoende aan de zonne-warmte. Moest men ook verwarming nodig hebben, heeft men meer dan voldoende aan de in het buffervat opgeslagen warmte. Met andere woorden: De bodem/water warmtepomp schakelt af – en u bespaart zich de werkingskosten en vermijd zo een onefficiënt start/stop bedrijf.

 

 Voordeel 2: De zonnewarmte regenereert de warmtebron, de aardbodem

 


Wanneer de zon schijnt, dan is de gelaagde opslagtank snel boordevol met zonnewarmte. Wat gebeurt er dan? 

Bij vergelijkbare zonne-verwarmingen wordt de zonnekring stilgelegd en kan de zonnewarmte  niet verder benut worden.  Bij een warmtepomp van Solvis daarentegen wordt deze overtollige zonnewarmte aan de aarde afgegeven via de bodemcollector.  De bodemcollector verwarmt en herstelt zich daardoor. Deze warmte staat dan weer ter beschikking voor de aardwarmtepomp , wanneer de zon niet schijnt. Dat noemt men „zonne- bodemtemperatuurverhoging“.

 

Voordeel 3: De zonnewarmte wordt zowaar voor de Winter opgeslagen: in de aardtank.

Zo functioneert de langdurige opslag van zonnewarmte voor het  eerst ook seizoensoverschrijdend:

Dit drie-componenten-systeem bestaat uit een aardwarmtepomp, een galaagd buffervat  en een speciaal geisoleerde aardtank "eTank". Huiseigenaars, die zo een seizoensopslagtank onder of naast hun huis laten installeren, kunnen daardoor de rijkelijk voorhanden zonnewarmte van de Zomer opslaan – en in de Winter benutten voor verwarming. Dat spaarpotentieel is enorm. Over een jaar kan u zelfs  tot 80% van de totale warmte behoefte door de gratis zonne-energie gebruiken.


Deze opgeslagen zonnewarmte verhoogd de brontemperatuur ongeveer tien graden Celsius. Dat bespaart op de  looptijd voor de bodem/water warmtepomp en circa 30 Procent stroom. Bovendien bespaart men op de gebruikelijke hoge kosten van diepteboringen voor aardsonden.

Voordeel 4: Ook zonnewarmte onder 25 °C kan benut worden.

Is de zonne-instraling niet zo sterk, dan kunnen  nu ook Solar-temperaturen tot zelfs  25 °C nog efficiënt gebruikt worden. Normaal gezien zijn deze voor een opslag in een gelaagd opslagvat te koel. Een conventioneel zonnesysteem doet deshalve in de Winter bijna niets, ofschoon de zon schijnt. Anders bij een Solvis-eTank-System: Zonnewarmte onder 25 °C kan gebruikt worden,
 • om de aardbodemcollector te regenereren (voordeel 2) en
 • om de eTank als seizoensopslag te bevullen (voordeel 3).
Aardwarmte, in zomer en winter de eerste keus

 

Conclusie: Dit Solvis-eTank-System haalt voor u op deze manier tot 700 kWh warmte  i.p.v.  350 kWh  door de zonnepanelen  uit de hemel! Het gezamelijk systeem bereikt zo een jaarlijkse systeemprestatiefactor tot zelfs 7.

 

Testwinnaar: 
De andere warmtepomp van Solvis - de geintegreerde bodem / water-warmtepomp SolvisMax (6 kW, in de buffer geintegreerde warmteopwekker + aardbodemcollector) heeft de Praktijktest van de merkonafhankelijke Agenda 21 gewonnen met een praktijktest van de merkonafhankelijke Agenda 21 En dat (nog)zonder eTank-seizoens opslagbuffer!

SolvisVaero Warmtepomp

De voordelen van de SolvisVaero warmtepomp in combinatie met de SolvisMax zal u hier binnenkort kunnen ontdekken.

Steunmaatregelen

De federale overheid heeft er belang bij dat steeds meer huishoudens op duurzame energiebronnen zoals zonne-energie overschakelen. Voor het gebruik van zonne-energie systemen zijn talrijke steunmaatregelen zoals subsidies en goedkope leningen beschikbaar.

Stijgt de waarde van mijn huis door dergelijke verwarming?

Ja, met een pelletverwarming zal de waarde van uw huis stijgen. Aangezien pellets tegenover fossiele brandstoffen bij de energetische berekening een voorsprong hebben. Woningen met dergelijke verwarming zullen een zeer gunstige energiescore hebben op het EPC certificaat dat sinds enkele jaren verplicht is bij de verkoop van immobiliën. Uit ervaring weten we dat u minstens de helft van de aankoopprijs terug bekomt bij een verkoop.

                                

Stookketel vervanging

Het vervangen van de oude stookketel gebeurt het best door een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel. Het flexibele verwarmingssysteem SolvisMax is voorbereid om onmiddellijk of later zonnecollectoren op aan te sluiten.

Stookketel vervanging

<p><span style="color: #222222; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19px;">Het vervangen van de oude stookketel gebeurt het best door een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel.&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19px;">Het flexibele verwarmingssysteem SolvisMax is voorbereid om onmiddellijk of later zonnecollectoren op aan te sluiten.</span></p>

Tapwater opwarming

Het hete water uit het buffervat verwarmd het vers water uit de leiding in een inox warmtewisselaar. Het drinkwater wordt alleen dan verwarmd wanneer het verbruikt wordt, enkel zo kan legionella niet ontstaan.

Thermische of fotovoltaische zonne-energie? Wat is het verschil ?

De kracht van de zon kan op 2 manieren benut worden

 • Productie van zonne-elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-energie)
 • Productie van zonne-warmte (thermische zonne-energie).

De  fotovoltaïsche installatie  zet de zonnestraling om in elektriciteit, die men in de woning zelf verbruikt of aan het openbare net levert. De opgewekte stroom wordt gesubsidieerd met groene stroom certificaten voor meerdere jaren. Het rendement van  fotovoltaik ligt rond de  15% . Dit betekent dat de kracht van de zon (in de zomer is dit in België ongeveer 1000 W invallend vermogen per vierkante meter oppervlak) 15%, dwz 150 W / m² energie kan worden opgewekt. 

De subsidies voor de geproduceerde zonne-elektriciteit zijn sterk verminderd.

Bij fotovoltaische installaties spreken we van fotovoltaïsche  zonnecellen en zonnepanelen . Zij zien er met hun witte lijn structuur meestal enigzins anders uit dan de zonnewarmte-collectoren. Op deze foto ziet u fotovoltaïsche modules die op het dak zijn gemonteerd:

 

 

Zonnethermie  gebruikt de zon om warmte te produceren en om deze beschikbaar te stellen in eigen huis. Deze wordt dan gebruikt voor warm water, verwarming, vaatwasser, wasmachine en eventueel een zwembad. De  efficiëntie  van zonne-energie is  ongeveer 65% , zodat men per vierkante meter zonnecollector ongeveer 650 W warmte kan worden verkregen. 

De  overheidsfinanciering  voor een SolvisMax installatie met zonne-energie is in Vlaanderen (2013) altijd minstens 2750 € ( gezien deze installaties steeds een minimum van 5 m² collectoroppervlakte hebben) 

De warmtestraling van de zon wordt door zonnecollectoren  opgevangen. De foto hieronder toont een installatie met zonnecollectoren geintegreerd in het dak.

Thermische zonne-energie

Thermische zonne-energie is de directe omzetting van zonlicht in warmte voor de warmwaterbereiding en ruimteverwarming.

Vacuümbuis collector

De buis collector, ook wel vacuümbuiscollector genoemd is aanzienlijk verschillend van de vlakke plaat collector. De absorberoppervlakken bevinden zich in verscheidene kleine buizen waarin een vacuüm heerst. Door deze constructie kunnen warmteverliezen gereduceerd worden. Zelfs bij zeer lage buitentemperaturen kan de vacuümcollecctor nog effectief te werken.

VEA

VEA

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Met een voortreffelijke teamgeest, op een efficiënte manier, met een dynamische en flexibele opstelling biedt het VEA een deskundige en klantgerichte dienstverlening aan www.energiesparen.be

Vervanging van de brander

Bij een SolvisMax verwarming bent u niet voor eeuwig aan een brandstof gebonden. De brander bevindt zich direct in het buffervat en kan als een enkele module worden vervangen. Zo kunt u overschakelen naar een alternatieve energiebron. Bijvoorbeeld, van olie naar gas, naar geothermische energie (met een geïntegreerde warmtepomp), naar stadsverwarming of naar pellets. Daarbij bespaart u op de volledige investering in een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Vlakke Collector

De vlakke collectoren zijn de meest voorkomende bouwvorm van zonnecollectoren. De absorber wordt in een frame van aluminium geplaatst. De naar de zon gerichte bovenkant bestaat uit een glasplaat of een antireflecterende glasplaat voor een verhoogd rendement.>

Voldoet een pelletverwarming aan de huidige en toekomstige milieunormen ?

Wie een nieuwe woning bouwt is sinds dit jaar (2014) verplicht om zijn woning te voorzien van een minmum aandeel aan hernieuwbare energie. Met een pelletverwarming beschikt u vandaag al van de milieuvriendelijkste techniek van de toekomst en verwarmd u meteen 100% hernieuwbaar

Vraag Solar Lexicon

Deze is opbebouwd als de FAQ. Indien gewenst kan hier ook gewoon artikelen worden van gemaakt. Graag melden, anders kan u hier gevoon uw faq van maken

Waar komen de pellets vandaan?

Terwijl we onze olie en gas voor bijna 100%  in het buitenland kopen , zijn een groot deel van de pellets die verhandeld worden in Belgiê ook geproduceerd in Belgiê. Dit zorgt ook voor een tewerkstelling hier bij ons.  
Een "pelletverwarming" kopen, is kiezen voor een binnenlandse brandstof, die in de bossen voor hun eigen voordeur groeit en voor werk zorgen bij de plaatselijke hout en pellet producenten.  
Ook de vakbedrijven die zorgen voor de installatie en het onderhoud van de pellets installatie zijn uit de regio, en de pellet handelaar. De middelgrote  pellet industrie creëert werkgelegenheid voor de lokale bevolking .Belastingen vloeien terug in de schatkist van de gemeenten. Volgens het Duitse Pellet Instituut (depl),zorgde de pellet industrie in 2009 voor meer dan 8.000 banen en een omzet van 1,2 miljard euro in gans Duitsland.

Waar kunnen de buizen van het zonnesysteem worden geplaatst?

Van de zonne-collector naar het opslagvat worden twee geïsoleerde buizen gelegd. Deze hebben bij een Solvis installatie een doorgang van ongeveer 30 x 70 mm nodig. Meestal worden deze geplaatst in een nog vrije schoorsteen of in een ventilatieschacht. Als alternatief kan men een UV-bestendige kabelkanaal gebruiken of kan men ze in een afvoerbuis op de buitenmuur plaatsen.

Waar moet men op letten bij de planning van de pelletketel?

De plaats van de stookruimte en pelletopslagruimte kunnen onafhankelijk van elkaar gekozen worden. De pellets worden bij de nieuwe pelletketel " SolvisLino 3 " automatisch in slangen aangezogen (zuigschroef) en zo van de pelletopslag naar de ketel gebracht. 
Vlak bij de installatie van de pelletketel moet een schoorsteen beschikbaar zijn. Als alternatief kan een inox schoorsteen op de buitenmuur gemonteerd worden.

Waar moet men op letten bij de planning van een zonne-installatie?

Aangezien ieder huis en zijn bewoners, elk dak, kelder of stookruimte verschillend zijn zal de planning van een thermische zonne-installatie individueel moeten gebeuren. Deze planning dient opgemaakt te worden door één van onze erkende vakspecialisten die u dan ook een aangepaste offerte zullen bezorgen. 

Een voorafgaande analyse kan u reeds zelf opmaken met onze energiespaarplanner ( voorlopig enkel in de Duitse taal ), deze kan u dan eventueel afprinten en bezorgen aan uw Solvis energie specialist voor een eerste verkennend gesprek. 

Waarom gebruikt men een speciale vloeistof in het zonnesysteem?

Deze zonne-vloeistof is een mengsel van antivries (propyleenglycol) en gedestilleerd water. Aldus kan het systeem ook altijd warmte produceren in de winter. Bovendien bevat de vloeistof corrosieremmers.  
Andere fabrikanten werken soms met verwarmingswater in de collectorkring. Hier zal bij vorst een verwarming van de collector door de ketel moeten gebeuren. 

Wanneer moet een zonne-installatie worden geïnstalleerd?

Bij een nieuwbouw uiteraard best onmiddelijk. Indien dit om bvb. budgettaire redenen niet kan voorziet u best toch al de zonne-leidingen om een eventuele latere plaatsing mogelijk te maken.

Normaal is in een bestaande woning de plaatsing van een zonne-systeem altijd mogelijk.

Meestal wordt een zonne-installatie geplaatst wanneer de bestaande verwarming aan vernieuwing toe is of wanneer de dakbedekking aan vervanging toe is.

Solvis levert zonne-verwarmingsystemen die modulair opgebouwd zijn. Daardoor kan u bvb eerst een zonnesysteem plaatsen dat is aangesloten aan de oude stookinstallatie en deze later vervangen door een nieuwe geintegreerde brander. Of andersom, eerst een nieuwe stookinstallatie met een zonne-buffervat plaatsen en later de zonne-collectoren op het dak toevoegen.

Wanneer zal een pelletverwarming ingebouwd worden ?

In bestaande woningen is de plaatsing gewoonlijk altijd mogelijk. Meestal wordt een pelletverwarming geplaatst wanneer de oude stookketel zowiezo aan vervanging toe is.

Warmtepomp algemeen

Hier vindt U heel binnenkort meer over warmtepompsystemen

Wat als mijn voorraad pellets op is?

Indien het zich voordoet dat midden in de winter de pellets opslagtank plots leeg is zonder dat je het tijdig gemerkt had, dan zal uw pellet leverancier zeker klaar zijn voor een spontane bijvulling. Voor dergelijke gevallen kunt u eenvoudig een paar zakken opslaan als een "reserve tank" of er gewoon enkele gaan kopen in een bouwmarkt.

Wat gebeurt er als de zon niet schijnt?

Elke zonne-installatie voor verwarmingsondersteuning heeft behalve een zonnecollector op het dak, nog een tweede, zeer belangrijke component: de  zonne-opslagtank .

In deze opslagtank ( ook wel zonnebuffer genoemd ) wordt de zonnewarmte opgeslagen. In deze zonnebuffer bevind zich het door de zon opgewarmde water. Als de zon schijnt en men heeft geen warmte of warm water nodig, wordt het warme water gewoon opgeslagen en blijft het beschikbaar voor later, zoals bvb 's nachts of voor op bewolkte dagen.  
Voor zeer koude en zonloze periodes zal men gebruik maken van  een naverwarmingssysteem naar keuze, zoals bijvoorbeeld met een stookolie-of gasverwarming, een houtpelletsketel, een houtvergassingsketel, een hydrokachel, een warmtepomp of door middel van stadsverwarming. 

De drie-lagen opslagtank schikt het water effectief in het juiste temperatuurbereik:

Het door de zon in de collector verwarmde water wordt in het buffervat gebracht waarin er zich twee buizen bevinden. Op deze buizen zijn flappen aangebracht op verschillende hoogten, waardoor het verwarmde water kan uitstromen.   Door de natuurlijke zwaartekracht zal het water eerst in de buis stijgen en er pas uitstromen in de overeenkomstige temperatuurlaag.

Dit principe voorkomt energieverliezen aangezien men niet steeds het volledige buffervat zal moeten opwarmen. Zo zal de brander alleen maar moeten nawarmen wanneer de gewenste temperatuur voor warm water of verwarming in het bovenste niveau onderschreden wordt.  
De  foto toont een membraan klep  in beladingsbuis:  
De klep opent precies in de zone met de juiste temperatuur om het water uit de buis in de gelaagde tank te laten stromen. 

Wat gebeurt er met het zonnesysteem in de hoogzomer?

Bijna ieder zonnesysteem heeft overschot aan warmte in de zomer. Wanneer het buffervat tot max. 90 ° C opgewarmd is, schakelt de zonne-pomp uit en stroomt de vloeistof niet meer. Men noemt deze toestand "installatie-stilstand." In dit geval zal de collector dan zijn stilstands-temperatuur van meer dan 200 ° C bereiken. 
De collector en de gehele systeem technologie zijn daarvoor ontwikkeld. De vloeistof in de collector verdampt dan en duwt zich in een expansievat. Koelt het buffervat en de collector af, dan wordt de vloeistof vanzelf  terug in de collector gebracht en levert de installatie weer warmte. De eigenaar moet zich daarbij om niets bekommeren. 

Wat is de levensduur van een pellet verwarming?

Solvis biedt 5 jaar productgarantie voor de pellet SolvisLino 3 .

Volgens onze ervaring van meer dan 10 jaar, kunnen we zeggen dat een  bedrijfsduur van 20 jaar en meer  voor een goede pelletketel absoluut realistisch is.  
De conventionele gas-of olie-ketels die heden op de markt te verkrijgen zijn, bereiken deze levensduur meestal belange niet!

5 jaar garantie Solvis pellet5 jaar garantie Solvis pellet

Wat is de te verwachten levensduur van een (gewone) zonneboiler?

Dit is een heel moeilijk te beantwoorden vraag en zal veel afhangen van de kwaliteit en merk van de zonneboiler. Voor de zonnecollectoren moeten alle fabrikanten een garantie van 10 jaar geven om te kunnen genieten van de premie van de netbeheerder, maar voor de boiler zelf dient men slechts 5 jaar garantie te geven wat de meeste fabrikanten (leveranciers) dan ook doen.

Het is echter een feit dat in een gewone zonneboiler ( voor enkel warmwaterbereiding ) dagelijks vers water stroomt en de kwaliteit van dit water niet altijd optimaal is voor een lange levensduur van een boiler ( kalk, roestafzetting e.d.) Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemiddelde levensduur van electrische boilers slechts ongeveer 8 jaar is, waardoor men zich natuurlijk vragen kan stellen bij de levensduur van sommige low-budget boilers.

Ook op gebied van hygiene moeten we ons bij deze boilers de vraag stellen of de temperaturen voldoende geregeld zijn bij de opbrengst door de zonne-energie.

Niet zo bij een Solvis verwarmingsketel aangezien in het thermisch gelaagd buffervat zich enkel het cv water bevind (dit water zal bij de eerste indienststelling eventueel behandeld worden) en het systeem steeds is uitgerust met een gescheiden verswaterstation dat bovendien voorzien is van een antikalk systeem.

Enkel bij SOLVIS geniet u dan ook van een gratis langdurige garantie (10 Jaar ) op het buffervat, de branderkamer en de zonnecollectoren.

De veteranenziekte kan u ook gerust vergeten gezien het warm water met de Solvis verwarming altijd vers en in de gewenste hoeveelheid beschikbaar is

Wat is de te verwachten levensduur van een stookketel?

Hier dienen we uiteraard een groot onderscheid te maken tussen de zogenaamde wandketels en vloerketels. Gaswandketels werden vroeger vooral in appartementsgebouwen geplaatst, dit zowel om budgettaire redenen als om plaats te besparen. De ervaring leert ons dat de gemiddelde levensduur van deze ketels ongeveer 10 jaar is, en dat er bovendien ( vooral bij de low-budget merken ) regelmatig beroep moest gedaan worden op de technisch dienst voor uiteenlopende problemen. Anderzijds is het comfort met een wandketel ook niet te vergelijken met het comfort van een stooketel met buffervat, gezien zo een ketel niet gelijktijdig voor uw verwarming en warm water kan instaan. Zo zal u bijvoorbeeld al onaangenaam verrast worden wanner u in uw douche staat en iemand anders warm water afneemt aan de keukenkraan.

Een Solvis stookketel kan u vergelijken met de traditionele vloerstookketels van vroeger die ook een levensduur hebben van meer dan 20 jaar en die u steeds van voldoende warm water zullen voorzien.

Wat is een condensatie stookketel?

Bij condensatietechniek gaat men niet alleen de warmte die vrijkomt door de verbranding benutten maar zal men ook een deel van de rookgasafvoerwarmte recuperen.

Het rendement van een stookketel noemde men altijd de calorische waarde en gezien met de huidige condenserende ketels ook de warmte van de rookafvoer deels benut wordt en om deze met de vroegere stookketels te kunnen vergelijken zal deze warmte die vroeger door de schouw verloren ging bij de calorische waarde worden opgeteld en komen deze zo aan rendementen die hoger zijn dan 100%. De SolvisMaxPur Gas heeft alzo een rendement van 109.1%

Hoe werkt dit dan?

Bij condenserende stookketels worden de rookgassen afgekoeld door het koudere retourwater van de verwarmingskring en wordt deze warmte afgegeven aan het cv-water.

Hieruit kunnen we dus afleiden dat het rendement die alle ketelfabrikanten voor hun stookketels opgeven het rendement is voor verwarmingsbedrijf en niet voor het aanmaken van het sanitaire warm water!

Enkel bij een Solvis verwarmingsketel zal men ook een warmteopbrengst hebben van de rookgassen bij de productie van warm water aangezien dit warm water met een verswaterstation wordt bereid dat zorgt voor het koude retourwater die deze afvoergassen zal afkoelen en daardoor het totale rendement ( verwarming en warm water ) nog ongeveer 3% zal verhogen t.o.v. conventionele condenserende stookketels. 

Wat is een modulerende stookketel?

Moduleren is in feite het aanpassen van het brandervermogen op basis van de behoefte. Hiervoor is een intelligente regeling nodig die zal rekening houden met de gevraagde temperatuur en de werkelijk gemeten temperaturen. ( Afhankelijk van het verschil tussen beide zal de brander op vol vermogen of in deellast werken ) Bovendien zal de weersafhankelijke sturing zorgen voor lagere voorlooptemperaturen in de verwarmingskring. Dit zal werkingsprincipe zal ook bijdragen tot een duidelijk merkbare spaarzamere werking van de stookketel.

Enkel bij een SOLVIS verwarmingsinstallatie is de brander ingebouwd in het gestratificieerd opslagvat en zal daarmee langer kunnen werken in deellast wat niet alleen voor een beter rendement zal zorgen maar tevens (door het minder aantal start/stops) voor een langere levensduur van de brander.

Wat is een thermisch gelaagd buffervat en wat zijn de voordelen?

Zoals bij de vorige vraag reeds vermeld komen de gewone opslagtanks van de traditionele merken niet in aanmerking, dit is vooral te wijten aan de vlugge afkoeling van de bovenste laag in het opslagvat door het aftappen van warm tapwater.

De SolvisMax beschikt over een debiet geregeld verswatersysteem waardoor er geen mengverliezen heeft in het vat.

Ook het retourwater van de verwarmingskring wordt op het juiste niveau terug in het voorraadvat gebracht door eenzelfde stratificatiesysteem.

Een TEST van de  universiteit ITW uit Stuttgart toont duidelijk de veel betere resultaten aan ten opzichte van andere gestratificieerde opslagvaten.

Wat is eigenlijk een zonneverwarmingsysteem?

Een zonneverwarmingsysteem ( ook wel zonnecombiboiler genoemd ) zal niet alleen instaan voor de opwarming van het sanitair warmwater, maar ook de verwarming ondersteunen en daardoor minimum 3 keer meer besparen.

Zowel bij een gewone zonneboiler als bij een zonnecombiboiler zijn de zonnecollectoren een belangrijk onderdeel van de installatie. ( de Solvis collectoren zijn trouwens de meest efficiënte )

Bij een zonnecombiboiler die ook instaat voor de verwarming is de stratificatie van het voorraadvat en de regeling van het ganse systeem ( zonnesysteem en naverwarming ) nog veel belangrijker.

De gewone opslagtanks met spiralen ( die bijna alle traditionele merken gebruiken ) komen daardoor niet in aanmerking om voldoende warmteopbrengst door zonne-energie te bekomen om voor een rendabele verwarmingsondersteuning te zorgen. Men bekomt met deze opslagtanks immers geen goede thermische stratificatie en deze zullen daarom enerzijds te veel mengverliezen veroorzaken en anderzijds niet kunnen zorgen voor een exacte aansturing van de naverwarming.

De meeste traditionele merken beschikken niet over een goed thermisch gelaagd voorraadvat en blijven daardoor vooral hun gewone zonneboilers promoten. Sommige merken trachten de laatste jaren ook een gestratificieerd voorraadvat te ontwikkelen ( zoals bvb Weishaupt ) maar geen enkele kan een vergelijking met het Solvis gelaagd buffervat doorstaan dankzij het unieke gepatenteerde gelaagd oplaadsysteem die bestaat uit een eenvoudige buis met kleppensysteem.

Meer uitleg hierover en universitaire onderzoeksresultaten vindt u onder de volgende vragen.

Wat is het grote voordeel van het Solvis integral systeem?

Bij de unieke SolvisMax met het Solvis integral systeem maakt men gebruik van de low-flow techniek. Dit is een techniek waarbij men gebruik maakt van zonnecollectoren met een kleinere inhoud, een speciale efficiënte debiet geregelde pomp en een interne koperen warmtewisselaar gans onderaan in het vat geplaatst.

Dit systeem zal mede door de snelle afkoeling van het water onderaan in het buffervat bij afname van warm water zorgen voor het snel bereiken van het nodige temperatuurverschil tussen collectortemperatuur en buffertemperatuur en op deze manier zorgen voor de hoogste mogelijke opbrengst van zonnewarmte.

Het Zweeds zonne-energie onderzoekscentrum (SERC) aan de universtiteit Falun/Borlänge heeft 10 combiboilers IN EEN ZESDAAGSE TEST vergeleken. Bij deze test maakte men gebruik van 10m² zonnecollectoren van eenzelfde fabrikaat en werd eenzelfde hoeveelheid water afgenomen. Deze test toont heel duidelijk de hogere zonneopbrengst van de Solvis integral met bovendien de minste hulpenergie. (verbruik pomp) .In de tabel toont men enkel de vijf beste. 

Wat is zonne-energie nu eigenlijk precies?

Stelt U zich de zon voor als een enorme energiecentrale, aangezien ze ons nog voor vele miljoenen jaren van gratis energie kan voorzien. Zuiver technisch gezien gebruikt de zon daartoe de zgn. kernfusie waarbij waterstof wordt omgezet in helium en waarbij dan weer stralingsenergie vrijkomt, die er bovenal voor zorgt dat er leven op aarde mogelijk is. De zon is onze grootste en zekerste energiebron.

Wat kost een pelletverwarming?

Houtpelletketels hebben in vergelijking met gewone Ketels die aardgas of stookolie verbranden een relatief hoge aanschaffingsprijs. Das ligt enerzijds aan de relatief kleine aantallen en anderzijds aan de geavanceerde techniek. Aangezien een houtpelletketel zorgt voor een volautomatische verbranding van een vaste brandstof. Dat maakt ze fenomenaal maar ook wat duurder.

Wie zich vandaag een nieuwe condenserende stookolieketel aanschaft, moet daarvoor (inclusief montage, nieuwe rookgasafvoer, nieuwe sturing, nieuwe hoogwaardige warmwaterverwarming, nieuwe regeltechniek en hydraulische balansregeling alsook BTW inbegrepen) bij iedere installateur rekenen op ongeveer een bedrag tussen de 8.000 en 12.000 Euro. Bij een pelletketel betaalt u zo ongeveer het dubbele van die som, inclusief inrichting pelletopslag en toevoer.

 

Förderung reduziert quasi den Preis 

In Vlaanderen zijn er momenteel geen subsidies voor een pelletketel (voor gezinswoningen )

Voor bedrijven zijn er echter zeer goede steunmaatregelen voorzien !

 

Wat zijn de jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten?

Bij een thermische zonne-installatie hebben de pomp en de regeling natuurlijk elektriciteit nodig. Deze kost komt op ongeveer 15 euro per jaar.  
Een regelmatig onderhoud verzekerd de verwachte lange levensduur van het zonnesysteem. Het onderhoudsinterval is twee jaar. Hierbij zal vooral de werking van het systeem en de pH-waarde van de zonnevloeistof worden gecontroleerd. Deze vloeistof moet bij een normale werking ongeveer  om de 6 tot 8 jaar worden vervangen. Dit kost ongeveer 70 euro. 

Aangezien stookolie installatie's jaarlijks en gas installatie's tweejaarlijks wettelijk moeten onderhouden worden kan het onderhoud van het zonnesysteem gelijktijdig om de 2 jaar plaats vinden. Aldus zullen de werkings-en onderhoudskosten voor het zonnesysteem slechts ongeveer € 35 per jaar bedragen

Met een zogenaamde warmtemeter kan men zonder veel extra kosten, een precieze opbrengst van de hoeveelheid zonnewarmte registreren. Hiermee kan ook worden gecontroleerd of de prestatie's van het systeem aan de verwachtingen voldoen en heeft men tevens de controle wanneer er zich een probleem zou voordoen. 

Wat zijn de jaarlijkse exploitatie-en onderhoudskosten?

Een pelletketel onderhoud is niet veel ingewikkelder dan een gas-of olie ketel onderhoud .  
Alleen het reinigen van de ketel van vliegas is een extra tijdrovende stap. Als u een beetje handig bent kunt u dit uiteraard zelf doen en daardoor op deze kosten besparen. 

Wat zijn houtpellets nu eigenlijk?

De houtpellets worden volgens hun kwaliteit gemaakt van gedroogde, houtresten (zaagsel, houtsnippers, residuen) met een diameter van ongeveer 6 mm en een lengte van 3 tot 40 mm. Zij worden geperst zonder de toevoeging van chemische bindmiddelen onder hoge druk en met een verbrandingswaarde van ongeveer 5 kW / kg. Aldus correspondeert de energie-inhoud van een kilogram pellets  met ongeveer een halve liter olie . 

 Afbeelding: 1 kWh pellets (= 200 g) en 1 kWh van de brandstof (= 100 ml)  Bron: www.heizkostenfuchs.de , Bodo Staab

Welk aandeel van het warm water verbruik kan door de zonne-energie verzorgd worden?

Als jaargemiddelde zal de zonne-installatie instaan voor ongeveer 60 tot 70% van de energie voor uw warm water.
Tijdens de maanden mei tot en met september is er meestal voldoende warmte gegenereerd om aan de totale vraag naar warm water te voldoen. In de winter, of als de zon niet voldoende schijnt zal een verwarmingssysteem (olie, aardgas, houtpellets, brandhout of een warmtepomp) zorgen voor de noodzakelijke naverwarming.

Welk verschil is er in de werking tussen pelletketel en gas-stookolie-ketel?

Zoals bij gas- of stookolieketels heeft u vandaag ook bij pelletketels alle voordelen van een moderne verwarmingsinstallatie. Volautomatische ontsteking en verbranding -u moet zich enkel nog om de verbrandingsas bekommeren. Deze moet 1 tot 2 maal per stookseizoen ledigen.

De brandstofprijs van pellets ligt sinds jaren rond ongeveer de helft van de gas of stookolieprijs.

  

Welke andere opslag mogelijkheden zijn er?

Houtpellets kunnen op vele plaatsen worden opgeslagen, omdat ze geurloos zijn en geen milieu gevaarlijke stoffen bevatten:dakzolder, tuinhuisje, carport,aardsilo .. . 
Voor elke opslaglocatie, zijn er geschikte opslag technieken. Het is wel heel belangrijk dat er geen vochtigheid is zodat de pellets niet opzwellen. 

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

De overheid geeft goedkope leningen die speciaal dienen om energiebesparende investeringen mee te financieren. U kan verschillende mogelijke leningen afsluiten.

FRGE-lening

Een FRGE-lening is een lening van het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Het FRGE geeft goedkope leningen met een intrest van maximaal 2% voor werken waardoor u energie zal besparen in uw woning.

U kan enkel een FRGE-lening aangaan als er in uw gemeente een 'lokale entiteit' van het FRGE gevestigd is.

Sociale lening

Er zijn verschillende sociale leningen om uw woning te bouwen, te kopen of te verbouwen. Een sociale lening kan u verkrijgen bij:

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

De overheid geeft goedkope leningen die speciaal dienen om energiebesparende investeringen mee te financieren. U kan verschillende mogelijke leningen afsluiten.

FRGE-lening

Een FRGE-lening is een lening van het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Het FRGE geeft goedkope leningen met een intrest van maximaal 2% voor werken waardoor u energie zal besparen in uw woning.

U kan enkel een FRGE-lening aangaan als er in uw gemeente een 'lokale entiteit' van het FRGE gevestigd is.

Sociale lening

Er zijn verschillende sociale leningen om uw woning te bouwen, te kopen of te verbouwen. Een sociale lening kan u verkrijgen bij:

Welke invloed heeft een zonnesysteem op het milieu?

De zonne-energie vervangt steeds meer de fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Ze bezorgd ons daardoor een zekere onafhankelijkheid van deze energiebronnen. Milieu verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld door CO2-emissies, stikstofoxiden en koolmonoxide worden sterk verminderd door zonne-energie.  Bovendien reduceerd u met zonne-energie ook de kosten en nadelen voor de ontginning, het transport en de opslag van minerale olieproducten.  
Klimaatveranderingen leiden tot de extreme weersomstandigheden waarvan we nu al regelmatig horen in het nieuws. De grote nadelige gevolgen door deze extreme weersomstandigheden worden jaarlijks meer en meer voelbaar. 
Een zonne-energie systeem levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Ze zal U meer onafhankelijkheid en langdurige lage energieprijzen verschaffen en bovendien zal men de regionale werkgelegenheid bevorderen. Of zoals een slogan van onze installateurs aantoont "Tegen de klimaatverandering kan men demonstreren,debatteren of installeren. " 

Welke opslagruimte heb ik nodig voor de pellets?

In huizen die voorheen met stookolie werden verwarmd, volstaat in de meeste gevallen de ruimte van de vroegere olietank. De ruimte moet in elk geval droog zijn en alle installatiekabels ( vooral electriciteitskabels ) moeten worden verwijderd.  
Voor de grootte van de opslagruimte gelden volgende vuistregels: 

 • Opslagruimte voor 1 jaar = 1,0 m³ x vermogen van de ketel in kW 
 • Verbruik voor 1 jaar = 360 kg x vermogen van de ketel in kW 

Deze gegevens voor de opslagruimte zijn geldig voor de totale ruimte (hellende vlakken, onvolledige vullen en ledigen zijn inbegrepen)  
Voorbeeld: huis met 15 kW vermogen van de ketel 

 • Berging volume : 15 kW ketelvermogen x = 1,0 m³ 15 m³ pelletopslagruimte
 • Verbruik: 15 kW ketelvermogen x 360 kg pellets = 5400 kg / jaar

Welke risico's brengen pellets met zich mee?

De vraag moet eigenlijk omgekeerd gesteld worden, omdat er geen risico's verbonden zijn aan pellets ,waar ze bij fossiele brandstoffen echter talrijk zijn. Vooral de olie-en gasproductie wordt geassocieerd met significante milieu-risico's, zoals de rampen in de Golf van Mexico of in de Noordzee voor Aberdeen ons duidelijk gemaakt hebben. Ook ongelukken met tankers, zoals met de Exxon Valdez liggen nog in ons geheugen.  
Wie met pellets verwarmt, beschermt niet alleen het milieu door  het gebruik van een klimaat-neutrale brandstof . De natuurlijke houten brandstof kan thuis worden bewaard zonder enige voorwaarden. Het transport van de pellets van de fabrikant naar de klanten gebeurt ook zonder risico.

Welke subsidies zijn er?

In België zijn er verschillende subsidies van de federale, regionale, provinciale en lokale overheden, alsook van de netbeheerders. In ons land zijn de subsidies ook heel verschillend per gewest. Over het algemeen kunnen de diverse overheidssubsidies gecombineerd worden . En dan zijn er uiteraard ook nog de grote verschillen tussen renovatie en nieuwbouw maar ook tussen woongebouwen en bedrijven. Uw solvis energiespecialist zal u hieromtrent graag verder adviseren en u ook verder helpen bij het invullen van alle nodige documenten.

Een overzicht van de belangrijkste steun kunt u   hier vinden. 

Enkele voorbeelden van de steun door de netbeheerder bij renovatie van woongebouwen:

 • maximaal  2.750 € subsidie voor een SolvisMax zonnesysteem 
 • maximaal  1.700 € subsidie voor een warmtepomp SolvisVaero 
 • maximaal  4.450 € subsidie voor de combinatie van beide systemen 
 • Voor beschermde afnemers zal deze subsidie verdubbeld worden!

Bedrijven kunnen een beroep doen op de steun van het FOD

Welke subsidies zijn er?

In België zijn er verschillende subsidies van de federale, regionale, provinciale en lokale overheden, alsook van de netbeheerders. In ons land zijn de subsidies ook heel verschillend per gewest. Over het algemeen kunnen de diverse overheidssubsidies gecombineerd worden . En dan zijn er uiteraard ook nog de grote verschillen tussen renovatie en nieuwbouw maar ook tussen woongebouwen en bedrijven. Uw solvis energiespecialist zal u hieromtrent graag verder adviseren en u ook verder helpen bij het invullen van alle nodige documenten.

Een overzicht van de belangrijkste steun kunt u   hier vinden. 

Enkele voorbeelden van de steun door de netbeheerder bij renovatie van woongebouwen:

 • maximaal  2.750 € subsidie voor een SolvisMax zonnesysteem 
 • maximaal  1.700 € subsidie voor een warmtepomp SolvisVaero 
 • maximaal  4.450 € subsidie voor de combinatie van beide systemen 
 • Voor beschermde afnemers zal deze subsidie verdubbeld worden!

Bedrijven kunnen een beroep doen op de steun van het FOD

Welke type's collector bestaan er, en wanneer is welk type geschikt?

In België en Europa worden hoofdzakelijk volgende type's gebruikt:

1) Vlakke collectoren

2) Vacuumbuis collectoren

Vlakke collectoren bestaan uit een omkasting uit aluminium, kunststof of hout. Aluminium is hier de meest gebruikte. In deze kisten ligt de zonne-absorber. Deze bestaat bij vlakke collectoren uit een metalen plaat met koperen leidingen. De zonnestralen schijnen op de aluminium plaat en zullen deze verwarmen. De koperen leidingen zijn met de plaat verbonden en zullen de warmte overdragen. In de koperen leiding zit er een speciale zonne-vloeistof die ervoor zorgt dat de warmte kan worden getransporteerd. Onder de zonne-absorber en in de rand van de omkasting bevindt zich een thermische isolatie. De bovenkant van collectorkast wordt met een speciale glasplaat afgedekt. Deze beschermt  de collector tegen alle weersomstandigheden en laat tegelijk zoveel mogelijk zonnestraling door. Bijzonder hoogwaardige collectoren hebben soms nog een speciale behandelde glasplaat (anti-reflexglas) die de reflectie verhinderd en die daardoor een nog hogere opbrengst hebben.

De Solvis vlakke collectoren SolvisFera en SolvisCala hebben hun grote voordeel dat zij door hun robuustheid en eenvoudige opbouw een onovertrefbare levensduur hebben. Hun rendement is wel iets kleiner dan bij vacuumbuiscollectoren.

Aangezien dit systeem goedkoper is en indien er voldoende dakoppervlakte beschikbaar is zal de vlakke collector steeds eerste keuze zijn.

                            

Bij vacuumbuis collectoren bevindt de absorber zich in een transparante dubbele glasbuis.

Binnenin de dubbelglasbuis bevindt zich een vacüum. Net zoals bij een thermoskan kan daardoor de zonnestraling de absorber niet meer verlaten. De zonne-absorber heeft hier een ronde vorm om in de glasbuis te passen. De buisleidingen liggen bij de meeste vacuumbuis collectoren direct binnen in de ronde absorber.De zonne-vloeistof doorstroomt zo door iedere vacuumbuis en neemt zo de warmte op. De Solvis vacuumbuis collector zal een belangrijke meerwaarde leveren voor een goede verwarmingsondersteuning. De SolvisLuna zal dus de voorkeur krijgen wanneer het absolute maximum gewenst is voor de verwarmingsondersteuning of wanneer men onvoldoende dakoppervlakte ter beschikking heeft. Ook om optische redenen (SolvisLuna is High-Tech) wordt soms voor de vacuumbuiscollector gekozen.

                                   

Worden bomen gekapt om pellets te maken?

Houtpellets worden voornamelijk van zaagsel gemaakt dat afkomstig is van de houtverwerking. Het gebruik van hout-energie zorgt voor meer bos onderhoud, zodat het bos beter haar positieve invloed op het grondwater, microklimaat, de luchtkwaliteit en de bodem stabiliteit kan uitoefenen.

Zal verwarmen met pellets duurder worden in de toekomst ?

In de laatste 15 jaar (stand 2012), dus vanaf dat houtpellets als brandstof gebruikt worden, was de prijsstijging gemiddeld 3,0% per jaar , en lag daarmee slechts iets boven de normale inflatie . 
Er is geen reden om aan te nemen dat de pellet prijzen drastisch zouden veranderen. Houtpellets zijn in tegenstelling tot gas en olie, een hernieuwbare energiebron.

Zijn de collectoren stabiel genoeg voor de sneeuwlast in de winter?

Ja. De hoogwaardige Solvis zonnecollectoren zijn geslaagd voor alle relevante testen. In gebieden met een hoge sneeuw of wind belasting zal men de collectoren voorzien van extra ondersteuning. In de installatie documentatie staat alle noodzakelijke informatie betreffende de sneeuw-en windbelasting.

Zijn er criteria voor de kwaliteit van de pellets?

U kunt gebruik maken van in de handel verkrijgbare pellets met een diameter van 6 mm. 
(EN 14961-2, DIN plus ). 

Voor een optimaal energieverbruik en probleemloze werking, adviseren wij het gebruik van houtpellets met een EN plus certificaat.

Zijn er speciale brandveiligheidsvoorschriften?

In België zijn er voor een gezinswoning geen speciale voorschriften voor de opslag van pellets.

Maar voor grotere gebouwen en zeker in openbare gebouwen gelden uiteraard strengere reglementeringen en zal men wel best contact opnemen met de plaatselijke brandweercommandant gezien de interpretatie van de voorschriften in Belgie nogal eens kan verschillen afhankelijk van uw regio. 

Zijn er voldoende pellets?

Ja , er zijn genoeg pellets. Duitsland bvb is met een bosgebied van 11 miljoen hectare, één van de meest bosrijke landen in de wereld. Volgens de zogenaamde "National Forest Inventory"  is slechts ongeveer 60% van de jaarlijkse groei nodig voor het gebruikte hout . 

Goede groeiomstandigheden zijn voldoende voor de binnenlandse pellet productie. Ongeveer 60 pellet fabrikanten bieden genoeg pellets voor de binnenlandse markt en ook voor de export.

Ook in België zijn er al een aantal fabrikanten van houtpellets.

Zijn pellets in mijn omgeving steeds beschikbaar

Ja, pellets zijn wereldwijd altijd beshikbaar

Zonnecircuit

Bij een zonnesysteem wordt de in de zonnecollector verwarmde vloeistof getransporteerd naar het opslagvat. Daar gaat ze door een warmtewisselaar en geeft zijn warmte af. De gekoelde solarvloeistof stroomt terug naar de collector en wordt weer opgewarmd door zonne-energie. Deze gesloten werking noemt men het zonnecircuit of ook wel de zonnekring.

FAQ Verwarming

Hoe onderscheid men een goed gelaagd opslagvat?

U heeft meerdere offertes van verschillende fabrikanten voorliggen en u kan deze niet van elkaar onderscheiden en daardoor geen beslissing nemen ? Klik dan HIER.

Hoeveel bespaar ik met een nieuwe condenserende ketel?

Op deze vraag kunnen we enkel antwoorden met gemiddelde waarden uit de praktijk gezien deze besparing van diverse factoren afhankelijk is. (type en rendement oude ketel. retourtemperatuur, aandeel warmwater...)

Het is wel zo dat de besparing bij een condenserende gasketel iets hoger is dan bij stookolie.

Gemiddelde besparing :

Condenserende stookolieketel: gemiddeld 12 % besparing

Condenserende gasketel: gemiddeld 15 % besparing

Condenserende SOLVIS ketel: gemiddeld 25% besparing

Hoeveel kan ik besparen met een (gewone) zonneboiler?

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard is het aantal personen de belangrijkste factor, maar ook het te verwarmen volume van het gebouw en de isolatie ervan zullen in grote mate het besparingspercentage bepalen.

Voor een gewone zonneboiler die dus enkel instaat voor de verwarming van het sanitair warm water is dit relatief eenvoudig te berekenen. Indien men het aandeel van het verbruik voor het produceren van het sanitair warm water kent zal men daar gewoon 50 tot 55 % van nemen. Indien men met gas verwarmd kan men eenvoudig het verbruik per dag van de teller aflezen in de zomer wanneer de verwarming niet aan staat. Men vermenigvuldigd maal 365 dagen en deelt dit door twee en u weet meteen welke besparing u kan verwachten.

Uit de ervaring in de praktijk weten we dat voor een bestaande woning (jaren 90)  met een normaal samengesteld gezin (2 à 4 personen) het aandeel voor sanitair warm water tussen de 10 en 18% ligt en aldus de besparing tussen de 5 en 9%. Aangezien het gemiddeld verbruik in België ong. 2200m³ gas is zal de gemiddelde besparing met een gewone zonneboiler 150m³ gas zijn wat neer komt op ongeveer 125 €.

Een SOLVIS zonneverwarmingsketel daarentegen zal voor een veel grotere besparing zorgen gezien deze ook de verwarming zal ondersteunen. De besparing met een Solvis zonne verwarmingsketel is uiteraard ook afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warm water en de grootte van de zonne-installatie. De besparing zal echter 3 tot 4 maal groter zijn (gemiddeld besparing = 25%)

Hoeveel verbruiken de verschillende verwarmingsystemen?

In deze tabel geven we een overzicht van het verbruik van de diverse verwamingsystemen.

U vindt hierin het verbruik per jaar en voor de volgende 20 jaar met en zonder prijsstijging

Deze tabel geeft een benadering weer en zal uiteraard van diverse factoren afhangen.

De besparing bij een Solvis installatie zal ook afhangen van de grootte van de installatie.

Stookketel vervanging

<p><span style="color: #222222; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19px;">Het vervangen van de oude stookketel gebeurt het best door een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel.&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19px;">Het flexibele verwarmingssysteem SolvisMax is voorbereid om onmiddellijk of later zonnecollectoren op aan te sluiten.</span></p>

Wat is de te verwachten levensduur van een (gewone) zonneboiler?

Dit is een heel moeilijk te beantwoorden vraag en zal veel afhangen van de kwaliteit en merk van de zonneboiler. Voor de zonnecollectoren moeten alle fabrikanten een garantie van 10 jaar geven om te kunnen genieten van de premie van de netbeheerder, maar voor de boiler zelf dient men slechts 5 jaar garantie te geven wat de meeste fabrikanten (leveranciers) dan ook doen.

Het is echter een feit dat in een gewone zonneboiler ( voor enkel warmwaterbereiding ) dagelijks vers water stroomt en de kwaliteit van dit water niet altijd optimaal is voor een lange levensduur van een boiler ( kalk, roestafzetting e.d.) Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemiddelde levensduur van electrische boilers slechts ongeveer 8 jaar is, waardoor men zich natuurlijk vragen kan stellen bij de levensduur van sommige low-budget boilers.

Ook op gebied van hygiene moeten we ons bij deze boilers de vraag stellen of de temperaturen voldoende geregeld zijn bij de opbrengst door de zonne-energie.

Niet zo bij een Solvis verwarmingsketel aangezien in het thermisch gelaagd buffervat zich enkel het cv water bevind (dit water zal bij de eerste indienststelling eventueel behandeld worden) en het systeem steeds is uitgerust met een gescheiden verswaterstation dat bovendien voorzien is van een antikalk systeem.

Enkel bij SOLVIS geniet u dan ook van een gratis langdurige garantie (10 Jaar ) op het buffervat, de branderkamer en de zonnecollectoren.

De veteranenziekte kan u ook gerust vergeten gezien het warm water met de Solvis verwarming altijd vers en in de gewenste hoeveelheid beschikbaar is

Wat is de te verwachten levensduur van een stookketel?

Hier dienen we uiteraard een groot onderscheid te maken tussen de zogenaamde wandketels en vloerketels. Gaswandketels werden vroeger vooral in appartementsgebouwen geplaatst, dit zowel om budgettaire redenen als om plaats te besparen. De ervaring leert ons dat de gemiddelde levensduur van deze ketels ongeveer 10 jaar is, en dat er bovendien ( vooral bij de low-budget merken ) regelmatig beroep moest gedaan worden op de technisch dienst voor uiteenlopende problemen. Anderzijds is het comfort met een wandketel ook niet te vergelijken met het comfort van een stooketel met buffervat, gezien zo een ketel niet gelijktijdig voor uw verwarming en warm water kan instaan. Zo zal u bijvoorbeeld al onaangenaam verrast worden wanner u in uw douche staat en iemand anders warm water afneemt aan de keukenkraan.

Een Solvis stookketel kan u vergelijken met de traditionele vloerstookketels van vroeger die ook een levensduur hebben van meer dan 20 jaar en die u steeds van voldoende warm water zullen voorzien.

Wat is een condensatie stookketel?

Bij condensatietechniek gaat men niet alleen de warmte die vrijkomt door de verbranding benutten maar zal men ook een deel van de rookgasafvoerwarmte recuperen.

Het rendement van een stookketel noemde men altijd de calorische waarde en gezien met de huidige condenserende ketels ook de warmte van de rookafvoer deels benut wordt en om deze met de vroegere stookketels te kunnen vergelijken zal deze warmte die vroeger door de schouw verloren ging bij de calorische waarde worden opgeteld en komen deze zo aan rendementen die hoger zijn dan 100%. De SolvisMaxPur Gas heeft alzo een rendement van 109.1%

Hoe werkt dit dan?

Bij condenserende stookketels worden de rookgassen afgekoeld door het koudere retourwater van de verwarmingskring en wordt deze warmte afgegeven aan het cv-water.

Hieruit kunnen we dus afleiden dat het rendement die alle ketelfabrikanten voor hun stookketels opgeven het rendement is voor verwarmingsbedrijf en niet voor het aanmaken van het sanitaire warm water!

Enkel bij een Solvis verwarmingsketel zal men ook een warmteopbrengst hebben van de rookgassen bij de productie van warm water aangezien dit warm water met een verswaterstation wordt bereid dat zorgt voor het koude retourwater die deze afvoergassen zal afkoelen en daardoor het totale rendement ( verwarming en warm water ) nog ongeveer 3% zal verhogen t.o.v. conventionele condenserende stookketels. 

Wat is een modulerende stookketel?

Moduleren is in feite het aanpassen van het brandervermogen op basis van de behoefte. Hiervoor is een intelligente regeling nodig die zal rekening houden met de gevraagde temperatuur en de werkelijk gemeten temperaturen. ( Afhankelijk van het verschil tussen beide zal de brander op vol vermogen of in deellast werken ) Bovendien zal de weersafhankelijke sturing zorgen voor lagere voorlooptemperaturen in de verwarmingskring. Dit zal werkingsprincipe zal ook bijdragen tot een duidelijk merkbare spaarzamere werking van de stookketel.

Enkel bij een SOLVIS verwarmingsinstallatie is de brander ingebouwd in het gestratificieerd opslagvat en zal daarmee langer kunnen werken in deellast wat niet alleen voor een beter rendement zal zorgen maar tevens (door het minder aantal start/stops) voor een langere levensduur van de brander.

Wat is een thermisch gelaagd buffervat en wat zijn de voordelen?

Zoals bij de vorige vraag reeds vermeld komen de gewone opslagtanks van de traditionele merken niet in aanmerking, dit is vooral te wijten aan de vlugge afkoeling van de bovenste laag in het opslagvat door het aftappen van warm tapwater.

De SolvisMax beschikt over een debiet geregeld verswatersysteem waardoor er geen mengverliezen heeft in het vat.

Ook het retourwater van de verwarmingskring wordt op het juiste niveau terug in het voorraadvat gebracht door eenzelfde stratificatiesysteem.

Een TEST van de  universiteit ITW uit Stuttgart toont duidelijk de veel betere resultaten aan ten opzichte van andere gestratificieerde opslagvaten.

Wat is eigenlijk een zonneverwarmingsysteem?

Een zonneverwarmingsysteem ( ook wel zonnecombiboiler genoemd ) zal niet alleen instaan voor de opwarming van het sanitair warmwater, maar ook de verwarming ondersteunen en daardoor minimum 3 keer meer besparen.

Zowel bij een gewone zonneboiler als bij een zonnecombiboiler zijn de zonnecollectoren een belangrijk onderdeel van de installatie. ( de Solvis collectoren zijn trouwens de meest efficiënte )

Bij een zonnecombiboiler die ook instaat voor de verwarming is de stratificatie van het voorraadvat en de regeling van het ganse systeem ( zonnesysteem en naverwarming ) nog veel belangrijker.

De gewone opslagtanks met spiralen ( die bijna alle traditionele merken gebruiken ) komen daardoor niet in aanmerking om voldoende warmteopbrengst door zonne-energie te bekomen om voor een rendabele verwarmingsondersteuning te zorgen. Men bekomt met deze opslagtanks immers geen goede thermische stratificatie en deze zullen daarom enerzijds te veel mengverliezen veroorzaken en anderzijds niet kunnen zorgen voor een exacte aansturing van de naverwarming.

De meeste traditionele merken beschikken niet over een goed thermisch gelaagd voorraadvat en blijven daardoor vooral hun gewone zonneboilers promoten. Sommige merken trachten de laatste jaren ook een gestratificieerd voorraadvat te ontwikkelen ( zoals bvb Weishaupt ) maar geen enkele kan een vergelijking met het Solvis gelaagd buffervat doorstaan dankzij het unieke gepatenteerde gelaagd oplaadsysteem die bestaat uit een eenvoudige buis met kleppensysteem.

Meer uitleg hierover en universitaire onderzoeksresultaten vindt u onder de volgende vragen.

Wat is het grote voordeel van het Solvis integral systeem?

Bij de unieke SolvisMax met het Solvis integral systeem maakt men gebruik van de low-flow techniek. Dit is een techniek waarbij men gebruik maakt van zonnecollectoren met een kleinere inhoud, een speciale efficiënte debiet geregelde pomp en een interne koperen warmtewisselaar gans onderaan in het vat geplaatst.

Dit systeem zal mede door de snelle afkoeling van het water onderaan in het buffervat bij afname van warm water zorgen voor het snel bereiken van het nodige temperatuurverschil tussen collectortemperatuur en buffertemperatuur en op deze manier zorgen voor de hoogste mogelijke opbrengst van zonnewarmte.

Het Zweeds zonne-energie onderzoekscentrum (SERC) aan de universtiteit Falun/Borlänge heeft 10 combiboilers IN EEN ZESDAAGSE TEST vergeleken. Bij deze test maakte men gebruik van 10m² zonnecollectoren van eenzelfde fabrikaat en werd eenzelfde hoeveelheid water afgenomen. Deze test toont heel duidelijk de hogere zonneopbrengst van de Solvis integral met bovendien de minste hulpenergie. (verbruik pomp) .In de tabel toont men enkel de vijf beste.