Zorgfaciliteiten

De Solvis systeemoplossing als garantie voor een comfortabele warmteverzorging

Da energiebehoefte in een verzorginstelling wordt in relatief grote mate bepaald door de grote benodigde vraag voor ruimteverwarming. Uit ervaring weten we dat in de zomer het warmwater verbruik niet zo heel groot is, maar toch zal die naargelang de zorgintensiteit echter min of meer tijdelijk geconcentreerd zijn. Een moderne technologie zorgt voor een exacte verhouding tussen energievoorziening en warmtevraag. Dit bespaart energie en vermindert de operationele kosten.

 
 

De ruimteverwarming:
De behoefte aan ruimteverwarming voor gezellig comfort hangt grotendeels af van de kwaliteit van de isolatie en de openheid van de architectuur van het gebouw.

De sanitair warmwater bereiding:
De warmwaterbereiding is uiteraard onafhankelijk van de isolatie van de gebouwen maar is afhankelijk van de werkdruk van het verpleeghuis ongelijkmatig over het jaar. Hier zal de betrouwbare levering van warm water op elk moment en in elke hoeveelheid een zeer belangrijke rol spelen. En de absolute waterhygiëne.

Doelstellingen - in bestaande gebouwen:

  • absolute waterhygiëne
  • veilige, gestandaardiseerde technologie
  • gericht energiegebruik
  • eenvoudige integratie van hernieuwbare energiebronnen

De oplossing:
Onze systeemtechnologie SolvisDirect en SolvisVital biedt de oplossing. Een goed op elkaar afgestemd systeem voor productie, distributie en verbruik kan permanent zorgen voor hygiëne, energie-efficiency en kostenbeheersing. Een permanente opslag van de gemeten gegevens door een volledige bedrijfsmonitoring bied informatie voor verdere  bedrijfsoptimalisatie .

De integratie van zonne-energie

 

Het sanitair warm water:
De complete systemen SolvisVital en SolvisDirect produceren het sanitair warm water met het zogenaamde doorstroomsysteem. Het vers uit de leiding stromende water wordt alleen verwarmd op het moment dat er warm water word afgetapt. 

Het aldus verwarmde drinkwater  voldoet aan de hoogste hygiëne eisen , aangezien het niet opgeslagen en telkens weer opgewarmd word. Zo produceren de systemen SolvisDirect en SolvisVital enkel warm water wanneer het nodig is en met een hoog rendement.

De hiervoor benodigde warmte wordt geleverd door de  gepatenteerde gelaagde opslagtank, die door elke gewenste energiebron kan opgewarmd worden. Meestal is dit een conventionele combinatie van een  condensatieketel met een zonnesysteem. Het zonnesysteem dekt de energiebehoefte voor de warmwaterbereiding in de zomer. Het is ook zeer rendabel om de  vaatwassers en wasmachines aan te sluiten op de centrale warmtevoorziening .

 

Ruimteverwarming:
Voor de verwarmingscircuits van de verwarming wordt ook water uit de thermische zonebuffer genomen. Vooral in de tussenseizoenen wanneer de met het zonnesysteem bereikte temperatuurniveau niet of niet meer benodigd is voor alleen het verwarmen van tapwater, maar wel voor ruimteverwarming, zal de verwarming effectief door het zonnesysteem ondersteund worden .

Investeren in het modulaire systeem SOLVIS is een duurzame oplossing voor de toekomst

 

• Alleen al door het water alleen te verwarmen als er vraag naar is verhoogt men 
  de efficiëntie van de naverwarming al aanzienlijk.  
• Het rendement van de condensatieketel zal ook duidelijk worden 
  verbeterd.  
• Bij Stadsverwarming kan men volgens de overeenkomst duidelijk koelere 
  teruglooptemperaturen produceren.  
• De technologie SolvisDirect en SolvisVital is de basis van een flexibel energie     platform waarbij elke gewenste energiedrager kan worden aangesloten.

Bij de vernieuwing van een bestaande installatie zal een uitgebreide systeembenadering bestaande uit een vooranalyse en bedrijfsmonitoring zorgen voor de hoogste vorm van hygiëne en efficiëntie De investering zal zeker zorgen voor een aantoonbaar positief effect op de werkingsresultaten.

Partnership systeem:
In aanvulling op de pure economische efficiëntie door middel van deze technologie, is vooral ook een gecoördineerde aanpak door op elkaar afgestemde partners heel belangrijk. Deze bestaat uit de investeerder, de architect of studieburo, de installateur en ons Solvis Belgium als de invoerder. De  kwaliteitgarantie  hangt van veel meer af dan alleen de planning en uitvoering van de installatie.

 

Systeem Selectie

Project type
Project tot project vanaf
Zorgfaciliteiten

6 eenheden 7 eenheden
Systeemkenmerken
Verwarmingscircuits tot maximaal 350kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Verwarmingscircuits tot maximaal 700kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Dekking van verhoogde circulatielasten
Aanbevolen systeem

SolvisDirect

SolvisVital