Modernisering huurverhoging

Modernisering - huurverhoging

 

Wanneer een huiseigenaar zijn gebouw verhuurt zal hij zelf moeten instaan voor de kosten van de vernieuwing terwijl zijn huurder van de voordelen zal genieten.

In geval van huurwoningen komt de verwarmingskost besparing altijd ten goede van de huurder.

 

Een verhuurder is toch gerechtigd om de kosten die bijdragen aan een energie besparing door te verrekenen aan de huurder. Dit zijn in ieder geval de kosten voor een zonne-installatie.

 

Met een vooruitstrevende systeemtechniek zoals de SolvisVital en SolvisDirect waarbij het basisconcept voor een veel grotere energiebesparing zorgt dan enkel de zonne opbrengsten. Onder deze omstandigheden zal de kost voor een moderniserings maatregel verlagen en zelfs door de huurverhoging gefinancierd kunnen worden.