Hotels / pensions

De Solvis systeemoplossing als manager voor een volledig betrouwbare warmteservice 

De warmtevraag in hotels en pensions is sterk afhankelijk van het seizoen en de bezettingsgraad. De omvang en gelijktijdigheid van de vraag naar warm water is hier sterk afhankelijk of het om een hotel voor vakantie is of voor congres en beurs gasten. Een moderne technologie zorgt voor een exacte verhouding tussen energievoorziening en warmtevraag. Dit bespaart energie en vermindert de operationele kosten. 

 
 

De ruimteverwarming:
De behoefte aan ruimteverwarming voor het comfort hangt grotendeels af van de kwaliteit van de isolatie en de openheid van de architectuur van het gebouw. 

De warm water verwarming:
Ook de vraag naar warm water in een hotel is in de zomer vrij laag ,maar in plaats daarvan tijdelijk maar zeer geconcentreerd. Op feestdagen bvb is het in hotels vaak erg druk. Dit vereist een krachtige betrouwbare techniek die in staat is om aan  de vereiste piekvraag te voldoen. En dit niet alleen met betrekking tot een comfortabele watertemperatuur, maar vooral voor een absolute drinkwaterhygiëne .

Doelstellingen - in bestaande gebouwen:

    • absolute drinkwaterhygiëne
    • controle en beheersing van warmte bereik
    • zekere, gestandaardiseerde technologie
    • gewaarborgde continuïteit van de voorziening
    • eenvoudige integratie van hernieuwbare energie

De oplossing:
Onze  technologie SolvisDirect en SolvisVital zorgt voor een perfect afgestemd regelingsconcept en zal daardoor net zoveel warmte opslaan als nodig is. Een permanente backup van de meetgegevens door een betrouwbare monitoring zal de nodige informatie verstrekken voor een verdere  optimalisering van de installatie.

 

De integratie van zonne-energie

 
 

Het sanitair warm water:
De complete systemen SolvisVital en SolvisDirect produceren het sanitair warm water in het zogenaamde directe doorstroompricipe. Het verse uit het leidingsnet stromende water wordt pas op het moment verhit als er warm water wordt afgetapt. Het wordt niet opgeslagen en voldoet hiermee aan  de hoogste hygiënische normen . 

De systemen SolvisDirect en SolvisVital produceren enkel warm water wanneer het nodig is en met het beste rendement. 
De hiervoor benodigde warmte wordt geleverd door de  gepatenteerde gelaagde opslagtank, die door elke gewenste energiebron kan opgewarmd worden. Meestal is dit een conventionele combinatie van een  condensatieketel met een zonnesysteem. Het zonnesysteem dekt de energiebehoefte voor de warmwaterbereiding in de zomer. Het is ook zeer rendabel om de  vaatwassers en wasmachines aan te sluiten op de centrale warmtevoorziening .

De ruimteverwarming:

Voor de verwarmingscircuits van de verwarming wordt ook water uit de thermische zonebuffer genomen. Vooral in de tussenseizoenen wanneer de met het zonnesysteem bereikte temperatuurniveau niet of niet meer benodigd is voor alleen het verwarmen van tapwater, maar wel voor ruimteverwarming, zal de verwarming effectief door het zonnesysteem ondersteund worden .


 
De modulaire Solvis systeemoplossing is een duurzame investering voor de toekomst

Door een goede kennis van de exacte warmwater behoefte tijdens de zomermaanden zal de energie-efficiëntie voor de warm water bereiding aanzienlijk toenemen: 

 

• nauwkeurige aanpassing volgens het daadwerkelijk gemeten verbruik  
• permanent lage retour temperaturen voor de stookketel of stadsverwarming 
• hoge temperatuursverschillen in de thermisch gelaagd buffer, bijvoorbeeld voor een lange loopduur van een WKK  
• perfect volgens verbruik gedimensioneerd thermisch zonne-systeem om een ongunstige naverwarming in de zomer te voorkomen 
• actieve verkalking bescherming van de warmte-overdracht oppervlakken voor duurzame efficiëntie

Bij de vernieuwing van een bestaande installatie zal een uitgebreide systeembenadering bestaande uit een vooranalyse en bedrijfsmonitoring zorgen voor de hoogste vorm van hygiëne en efficiëntie De investering zal zeker zorgen voor een aantoonbaar positief effect op de werkingsresultaten.

Partnership systeem:

In aanvulling op de pure economische efficiëntie door middel van deze technologie, is vooral ook een gecoördineerde aanpak door op elkaar afgestemde partners heel belangrijk. Deze bestaat uit de investeerder, de architect of studieburo, de installateur en ons Solvis Belgium als de invoerder. De  kwaliteitgarantie  hangt van veel meer af dan alleen de planning en uitvoering van de installatie.

Systeem Selectie

Project type
Project Project
Hotels en Pensions

tot en met 6 kamers vanaf 7 kamers
Onderscheidend kenmerk
Verwarmingscircuits tot maximaal 350kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Verwarmingscircuits tot maximaal 700kW verwarmingsvermogen wordt via de gelaagde buffer beleverd, daarboven wordt deze rechtstreeks van de ketel geleverd. Dekking van verhoogde circulatielasten
Aanbeveling systeem

SolvisDirect

SolvisVital