Werking zonne-installatie

Wat zijn de jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten?

Bij een thermische zonne-installatie hebben de pomp en de regeling natuurlijk elektriciteit nodig. Deze kost komt op ongeveer 15 euro per jaar.  
Een regelmatig onderhoud verzekerd de verwachte lange levensduur van het zonnesysteem. Het onderhoudsinterval is twee jaar. Hierbij zal vooral de werking van het systeem en de pH-waarde van de zonnevloeistof worden gecontroleerd. Deze vloeistof moet bij een normale werking ongeveer  om de 6 tot 8 jaar worden vervangen. Dit kost ongeveer 70 euro. 

Aangezien stookolie installatie's jaarlijks en gas installatie's tweejaarlijks wettelijk moeten onderhouden worden kan het onderhoud van het zonnesysteem gelijktijdig om de 2 jaar plaats vinden. Aldus zullen de werkings-en onderhoudskosten voor het zonnesysteem slechts ongeveer € 35 per jaar bedragen

Met een zogenaamde warmtemeter kan men zonder veel extra kosten, een precieze opbrengst van de hoeveelheid zonnewarmte registreren. Hiermee kan ook worden gecontroleerd of de prestatie's van het systeem aan de verwachtingen voldoen en heeft men tevens de controle wanneer er zich een probleem zou voordoen. 

Hoe lang is de levensduur van een zonne-installatie?

Kwalitatief hoogwaardige thermische zonne-systemen hebben behalve de zonne-vloeistof geen slijtage gevoelige onderdelen en kunnen zelfs na meer dan 30 jaar nog warmte produceren. Solvis geeft 10 jaar prestatiegarantie op de collectoren.

10 jaar productgarantie Solvis10 jaar productgarantie Solvis

10 jaar productgarantie Solvis10 jaar productgarantie Solvis

Waarom gebruikt men een speciale vloeistof in het zonnesysteem?

Deze zonne-vloeistof is een mengsel van antivries (propyleenglycol) en gedestilleerd water. Aldus kan het systeem ook altijd warmte produceren in de winter. Bovendien bevat de vloeistof corrosieremmers.  
Andere fabrikanten werken soms met verwarmingswater in de collectorkring. Hier zal bij vorst een verwarming van de collector door de ketel moeten gebeuren. 

Is de collector tegen hagel en bliksem bestand?

Alle Solvis zonnecollectoren zijn met een getest en zeer duurzaam zonne glas uitgerust en zijn bestand tegen hagel. Om het systeem te beschermen tegen blikseminslag adviseren we de verbinding met de bliksemafleider van het huis.  
Als eigenaar moet u de installatie melden aan uw verzekeraar, zodat de installatie ook in uw polis wordt opgenomen. In het algemeen zal de premie ook niet toenemen. 

Wat gebeurt er met het zonnesysteem in de hoogzomer?

Bijna ieder zonnesysteem heeft overschot aan warmte in de zomer. Wanneer het buffervat tot max. 90 ° C opgewarmd is, schakelt de zonne-pomp uit en stroomt de vloeistof niet meer. Men noemt deze toestand "installatie-stilstand." In dit geval zal de collector dan zijn stilstands-temperatuur van meer dan 200 ° C bereiken. 
De collector en de gehele systeem technologie zijn daarvoor ontwikkeld. De vloeistof in de collector verdampt dan en duwt zich in een expansievat. Koelt het buffervat en de collector af, dan wordt de vloeistof vanzelf  terug in de collector gebracht en levert de installatie weer warmte. De eigenaar moet zich daarbij om niets bekommeren. 

Moeten zonnecollectoren worden schoongemaakt?

De collectoren zijn in normale omstandigheden zelfreinigend .                                         

Wanneer er bomen in de buurt staan kan een reiniging om de 5 tot 10 jaar misschien toch noodzakelijk zijn. Vooral Linden zorgen voor een kleverige film, zoals sommige automobilisten misschien al zullen ondervonden hebben. Deze reiniging kan men afhankelijk van de opstelling zelf doen of over laten aan professionele reinigingsfirma's die goed zijn voor uitgerust om dit op een veilige manier te doen en u daarvoor een offerte kunnen aanbieden.