FAQ Solar Woordenboek

Absorptie

Absorptie of absorberen is het opnemen van energie.Bij thermische zonne-energie zal de absorber de warmte energie van de zonnestralen opnemen.

Azimuthoek

Voor een zo hoog mogelijke zonne-opbrengst moeten de zonnecollectoren zo veel mogelijk naar het zuiden gericht zijn. De azimuthoek is de afwijking van de exacte zuiden.

Branderkamer module

De SolvisMax is een flexibel verwarmingsysteem met een modulaire opbouw. Hoofdzakelijk bestaande uit het opslagvat, de geïntegreerde brander en het zonne-systeem. Hierbij wordt de brander met branderkamer direct in het buffervat ingebouwd. Door dit compacte ontwerp wordt niet alleen het rendement verhoogd, maar zo is het ook heel eenvoudig om de brander te vervangen en gebruik te maken van een andere brandstof.

Buizencollector

De buis collector, ook wel vacuümbuiscollector genoemd verschilt aanzienlijk van de vlakke plaat collector. De absorberoppervlakken liggen in verscheidene kleine buizen waarin een vacuüm heerst. Door deze constructie kan het warmteverlies worden gereduceerd. Zelfs bij zeer lage buitentemperaturen kan de vacuümbuiscollector kan nog steeds effectief te werken.

Collector

Zonnecollectoren behoren naast het buffervat en de regeling tot de belangrijkste componenten van een zonne systeem. De zonnecollector zal met behulp van de absorber het zonlicht omzetten in warmte voor warm water en ruimteverwarming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen platte-en buiscollectoren.

Condensatieketel

Condensatietechniek wordt gebruikt om een zo hoog mogelijk rendement bij de verbranding te bekomen. In de praktijk wordt dit doel bereikt door het gebruik van de restwarmte. De uitlaatgassen worden aanzienlijk gekoeld in de ketel, zodat de waterdamp condenseert. In dit geval wordt de verdampingswarmte terug aan het systeem afgegeven en verhoogt zo het rendement van het verwarmingsysteem.

Dakhelling

Om een zo hoog mogelijk rendement te halen moet de zon best zo recht mogelijk op de zonnecollector schijnen. Een ongunstige dakhelling of een plat dak kan worden gecompenseerd door een overeenkomstige verhoging. Afhankelijk van de geografische ligging van een opstelplaats varieert de optimale hellingshoek. In de praktijk zijn daken met dakhelling tussen 25 ° en 45 ° zijn zeer geschikt.

De Absorber

De absorber is de belangrijkste component van de zonnecollector. De absorber bestaat uit de absorberplaat en een onderaan bevestigd thermisch geleidend buizenstelsel. Als materiaal voor het buizensysteem worden gewoonlijk aluminium, koper of roestvrij staal gebruikt. Door de zon instraling verwarmt de absorber. Daartoe zorgt vooral een selectieve coating die de warmtestraling van de zon absorbeert. Een zonne-vloeistof transporteert de warmte naar het buffervat.

Debiet

Het debiet bij een zonnesysteem is de hoeveelheid zonne-vloeistof ( tyfocor ) per tijdseenheid die door het systeem stroomt, deze is vooral afhankelijk van het type collector en de grootte ervan.

EPB energieprestatieregelgeving

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'.

De EPB-eisen hebben betrekking op:

    thermische isolatie (K-peil en U- en R-waarden )

    energieprestatie (E-peil)

    netto-energiebehoefte voor verwarming

    binnenklimaat (ventilatie en oververhitting).

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie/energienormen/energieprestatieregelgeving-epb-voor-nieuwbouw-en-renovatie

 

Gelaagde opslagtank

Een gelaagde opslagtank heeft door de verschillende watertemperatuur zone's in het buffervat een hoog rendement. Heet water bevindt zich boven in het buffervat, warm water in het middenbereik en koud water onderaan. In een gepatenteerd Solvis gestratificieerd buffervat is een naar boven toe open polypropyleen buis geplaatst met op verschillende niveau's membraankleppen waardoor de door de zonne-energie opgewarmd water in de respectievelijk laag kan uitstromen. Door de drukverschillen zal de membraanklep alleen open wanneer het instromende warm water op het niveau komt met een zelfde temperatuur. Op deze manier ontstaat een ideale opslag stratificatie zonder vermenging verliezen.

Hernieuwbare Energie

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn hernieuwbare energiebronnen niet uitputtelijk . Onder de hernieuwbare energiebronnen verstaat men bijvoorbeeld de zonne-energie of ook de CO2 neutrale houtpellets.

High-flow

High-flow verwijst naar het relatief hoge debiet van de solarvloeistof ten opzichte van de collector. High-flow systemen hebben meer tijd nodig om het buffervat op te verwarmen. Over een gans jaar bekeken ligt de dekkingsgraad lager is dan bij de low-flow systemen.

Integratie in het dak

Bij een dakmontage van de zonnecollectoren heeft u de keuze uit twee mogelijkheden. De relatief snelle en prijsgunstige op het dak-installatie, waarbij de zonnecollectoren boven op de dakpannen worden gemonteerd, of iets meer uitgebreide in het dak geintegreerde installatie.In dit geval wordt een deel van de dakbedekking weggenomen en worden de zonnecollectoren rechtstreeks op de houtconstructie gemonteerd. De juiste aanpassingstukken zorgen voor een visueel aantrekkelijke overgang tussen dakpannen en de zonnecollectoren.

Legionella

Legionella zijn bacteriën die vooral groeien in stilstaand water met een temperatuur van ongeveer 25 ° C tot 50 ° C. Bij het verwarmingsysteem SolvisMax wordt het verse water uit de leiding door een externe warmtewisselaar pas dan verwarmd wanneer er warm water verbruik is. Hierbij wordt het zogenaamde doorstroom principe toegepast. Uit de kraan komt er aldus geen afgetands boilerwater. Legionella kan alzo helemaal niet ontstaan.

Low-Flow

Low-flow verwijst naar de relatief lage doorstroomsnelheid van de solarvloeistof. De technologische voorsprong op high-flow systemen is het grotere temperatuurverschil tussen de collector en de opslagtank. Er wordt sneller een hoge gebruikstemperatuur bereikt. Dit resulteert in een hogere jaarlijkse zonne-dekking dan met high-flow systemen.

Opbouw van een zonne-systeem

Een installatie bestaat hoofdzakelijk uit het thermisch gelaagd opslagvat, de zonnecollectoren en de regeling. De solarpomp pompt de zonne-vloeistof door de zonnekringloop.

Oppervlaktecoating

De coating van de absorber bij een zonnecollector heeft een grote invloed op de prestaties. Het doel is om beduidelijk meer dan 90% van de invallende kortgolvige zonnestraling door absorptie op te nemen. Dit effect kan verder worden versterkt door een speciaal anti-reflecterend glas.

Platenwarmtewisselaar

Een platenwarmtewisselaar bestaat uit een bepaald aantal dicht bij elkaar liggende inox platen die afwisselend met een te verwarmen en een warmteafgevend medium doorstroomd worden. Zo krijg je een zeer compacte en krachtige warmtewisselaar. Dergelijke warmtewisselaar wordt gebruikt in het SolvisMax verswaterstation en voorkomt het ontstaan van legionella.

Reflectieverliezen

De door het glasoppervlak van de collector gereflecteerde zoninstraling wordt gezien als reflectieverlies. Door een speciale coating van het anti-reflecterend glas kunnen de reflectie verliezen worden geminimaliseerd. Daardoor verhoogt het rendement van de collector.