Zonne-thermie en milieu

Hoe zal de energiesituatie en de prijs zich in de toekomst ontwikkelen?

De voorraden van olie, aardgas of steenkool zijn beperkt. Het exploderende verbruik in de zogenaamde boom landen, zoals China en India, verhoogt de prijsstijging. In de laatste 15 jaar (1997-2011) is Stookolie jaarlijks met ongeveer 10,3% duurder geworden. Bij aardgas was dit ongeveer 5,9%. De stijgende wereldwijde vraag en dalende reserves zullen er toe leiden dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten. 
Kostte een vat ruwe olie (159 liter) in 1970 nog onder twee US $, is dit momenteel (2012) rond de 125 US $.  
Zonne-energie is een zeer goede en eenvoudige manier om zich van deze ontwikkelingen onafhankelijker te worden. 

Welke invloed heeft een zonnesysteem op het milieu?

De zonne-energie vervangt steeds meer de fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Ze bezorgd ons daardoor een zekere onafhankelijkheid van deze energiebronnen. Milieu verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld door CO2-emissies, stikstofoxiden en koolmonoxide worden sterk verminderd door zonne-energie.  Bovendien reduceerd u met zonne-energie ook de kosten en nadelen voor de ontginning, het transport en de opslag van minerale olieproducten.  
Klimaatveranderingen leiden tot de extreme weersomstandigheden waarvan we nu al regelmatig horen in het nieuws. De grote nadelige gevolgen door deze extreme weersomstandigheden worden jaarlijks meer en meer voelbaar. 
Een zonne-energie systeem levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Ze zal U meer onafhankelijkheid en langdurige lage energieprijzen verschaffen en bovendien zal men de regionale werkgelegenheid bevorderen. Of zoals een slogan van onze installateurs aantoont "Tegen de klimaatverandering kan men demonstreren,debatteren of installeren. "