Pelletverwarming algemeen

Wat zijn houtpellets nu eigenlijk?

De houtpellets worden volgens hun kwaliteit gemaakt van gedroogde, houtresten (zaagsel, houtsnippers, residuen) met een diameter van ongeveer 6 mm en een lengte van 3 tot 40 mm. Zij worden geperst zonder de toevoeging van chemische bindmiddelen onder hoge druk en met een verbrandingswaarde van ongeveer 5 kW / kg. Aldus correspondeert de energie-inhoud van een kilogram pellets  met ongeveer een halve liter olie . 

 Afbeelding: 1 kWh pellets (= 200 g) en 1 kWh van de brandstof (= 100 ml)  Bron: www.heizkostenfuchs.de , Bodo Staab

Is de pelletprijs afhankelijk van de Olieprijs?

De houtpelletmarkt is absoluut niet gekoppeld aan de olieprijs. Houtpellets fabrikanten en leveranciers zijn middelgrote bedrijven gevestigd in Europa ( ook in België ). De prijs van de pellets vertoonde in het verleden slechts kleine schommelingen .

Prijs Prijzen pelletsPrijs Prijzen pellets

Is de bevoorrading van de Pellets in de toekomst verzekerd?

Hout als grondstof blijft voortdurend groeien. Over het algemeen worden meer bomen geplant dan gekaptDus is er een grote voorraad houtpellets beschikbaar.

Worden bomen gekapt om pellets te maken?

Houtpellets worden voornamelijk van zaagsel gemaakt dat afkomstig is van de houtverwerking. Het gebruik van hout-energie zorgt voor meer bos onderhoud, zodat het bos beter haar positieve invloed op het grondwater, microklimaat, de luchtkwaliteit en de bodem stabiliteit kan uitoefenen.

Zijn er criteria voor de kwaliteit van de pellets?

U kunt gebruik maken van in de handel verkrijgbare pellets met een diameter van 6 mm. 
(EN 14961-2, DIN plus ). 

Voor een optimaal energieverbruik en probleemloze werking, adviseren wij het gebruik van houtpellets met een EN plus certificaat.

Hoe schaars zijn olie en aardgas nu werkelijk?

Fossiele brandstoffen zijn dus uitputtelijk. Pellets als brandstof niet. Het is gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen zoals gebruikelijk in Europa. Dit betekent dat er in  het bos slechts zoveel hout wordt gekapt, als er terug kan groeien .  
Fossiele, niet-hernieuwbare brandstoffen zoals olie en aardgas zijn slechts beperkt.  's wereldwijde olieproductie zal ooit eens stoppen.  We ervaren dit allen regelmatig als we tanken of bij onze stookkosten. De situatie wordt nog verergerd door de toenemende wereldwijde consumptie van olie en gas. Door de exploderende consumptie in de landen als China en India, is de prijsstijging nog groter. In de laatste 15 jaar (1997-2011),  is stookolie jaarlijks ongeveer 10,3% duurder geworden . Voor aardgas was dit ongeveer 5.9%. De toenemende wereldwijde vraag en de dalende reserves zullen er zeker toe leiden dat deze trend zich zal doorzetten. 

Koste een vat (159 liter) ruwe olie in 1970 nog onder de 2 US $ , is dit vandaag ( stand 2012) 125 US $. .Houtpellets zijn een hernieuwbare en dus prijsstabiele brandstof. Sinds ze verkrijgbaar zijn in grote hoeveelheden (sinds de late jaren 1990) steeg de  pellet prijs met ongeveer 3,0% per jaar , dat is ongeveer gelijk met de inflatie.

Welke risico's brengen pellets met zich mee?

De vraag moet eigenlijk omgekeerd gesteld worden, omdat er geen risico's verbonden zijn aan pellets ,waar ze bij fossiele brandstoffen echter talrijk zijn. Vooral de olie-en gasproductie wordt geassocieerd met significante milieu-risico's, zoals de rampen in de Golf van Mexico of in de Noordzee voor Aberdeen ons duidelijk gemaakt hebben. Ook ongelukken met tankers, zoals met de Exxon Valdez liggen nog in ons geheugen.  
Wie met pellets verwarmt, beschermt niet alleen het milieu door  het gebruik van een klimaat-neutrale brandstof . De natuurlijke houten brandstof kan thuis worden bewaard zonder enige voorwaarden. Het transport van de pellets van de fabrikant naar de klanten gebeurt ook zonder risico.

Zijn er voldoende pellets?

Ja , er zijn genoeg pellets. Duitsland bvb is met een bosgebied van 11 miljoen hectare, één van de meest bosrijke landen in de wereld. Volgens de zogenaamde "National Forest Inventory"  is slechts ongeveer 60% van de jaarlijkse groei nodig voor het gebruikte hout . 

Goede groeiomstandigheden zijn voldoende voor de binnenlandse pellet productie. Ongeveer 60 pellet fabrikanten bieden genoeg pellets voor de binnenlandse markt en ook voor de export.

Ook in België zijn er al een aantal fabrikanten van houtpellets.

Waar komen de pellets vandaan?

Terwijl we onze olie en gas voor bijna 100%  in het buitenland kopen , zijn een groot deel van de pellets die verhandeld worden in Belgiê ook geproduceerd in Belgiê. Dit zorgt ook voor een tewerkstelling hier bij ons.  
Een "pelletverwarming" kopen, is kiezen voor een binnenlandse brandstof, die in de bossen voor hun eigen voordeur groeit en voor werk zorgen bij de plaatselijke hout en pellet producenten.  
Ook de vakbedrijven die zorgen voor de installatie en het onderhoud van de pellets installatie zijn uit de regio, en de pellet handelaar. De middelgrote  pellet industrie creëert werkgelegenheid voor de lokale bevolking .Belastingen vloeien terug in de schatkist van de gemeenten. Volgens het Duitse Pellet Instituut (depl),zorgde de pellet industrie in 2009 voor meer dan 8.000 banen en een omzet van 1,2 miljard euro in gans Duitsland.

Is verwarmen met pellets goed voor het milieu?

Verwarmen met houtpellets zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van klimaatschadelijk kooldioxide (CO2) bij uw verwarming. Bij de verbranding komt slechts zoveel CO2 vrij als de boom zelf bij het groeien heeft opgenomen. 
Stiftung Warentest heeft vastgesteld: Rekening houdend met de CO2-uitstoot door de productie en het transport van pellets zal een pellet verwarming slechts een vijfde van de uitstoot van een stookketel op fossiele brandstof vrijgeven. 
Verwarmen met pellets is een actieve, persoonlijke bijdrage voor het bestrijden van de klimaatverandering. 

 

 

Zijn pellets in mijn omgeving steeds beschikbaar

Ja, pellets zijn wereldwijd altijd beshikbaar

Wat als mijn voorraad pellets op is?

Indien het zich voordoet dat midden in de winter de pellets opslagtank plots leeg is zonder dat je het tijdig gemerkt had, dan zal uw pellet leverancier zeker klaar zijn voor een spontane bijvulling. Voor dergelijke gevallen kunt u eenvoudig een paar zakken opslaan als een "reserve tank" of er gewoon enkele gaan kopen in een bouwmarkt.

Zal verwarmen met pellets duurder worden in de toekomst ?

In de laatste 15 jaar (stand 2012), dus vanaf dat houtpellets als brandstof gebruikt worden, was de prijsstijging gemiddeld 3,0% per jaar , en lag daarmee slechts iets boven de normale inflatie . 
Er is geen reden om aan te nemen dat de pellet prijzen drastisch zouden veranderen. Houtpellets zijn in tegenstelling tot gas en olie, een hernieuwbare energiebron.