Herfinanciering

Herfinanciering

Door een investering vermeid men niet enkel hoge werkingskosten maar heeft men ook nog deze financiële voordelen:

  • Standvastige verhuur, gebouw opwaardering
    hernieuwbare energie, water hygiëne en de bijhorende kosten zijn slechts enkele sleutelwoorden die mee zorgen voor een goede verhuur, gebouw opwaardering en hogere verkoopswaarde. Een verantwoord gebruik van energiebronnen en hun doelgerichte toepassingen zijn nu heel belangrijk geworden bij de keuze van huurders en kopers.
  • Openheid naar de toekomst
    Een duidelijk technisch concept dat onafhankelijk van het type van de aangesloten energie een efficiënt warmte-gebruik verzekert, is voorzien voor alle toekomstige ontwikkelingen van het gebouw.
  • Drinkwaterhygiëne
    Een sanitair warmwaterbereiding in direct doorstroomprincipe - zoals bij de systemen SolvisVital en SolvisDirect met een optimale temperatuur beheersing - is de basis voor drinkwater hygiëne zonder technische hulpmiddelen.