Planning en ontwerp

Is mijn huis geschikt voor een zonne-installatie?

Ideaal is een dak dat georiënteerd is naar het Zuidoosten,Zuiden of Zuidwesten. De dakhelling moet minstens 20° bedragen. Het dak zal best niet beschaduwd worden door bomen of naburige gebouwen.

 

Ook platte daken of gevels zijn geschikt om zonne-collectoren te plaatsen en daarmee de zonnewarmte te benutten. In sommige gevallen worden de collectoren zelfs in de tuin op een sokkel geplaatst.

Zelfs daken met een Oost of West orientatie zijn geschikt voor zonne-energie. In dit geval zal men de collector oppervlakte vergroten om de mindere zonnebestraling te compenseren.

Voor de zonne-opslagtank is een vloer oppervlakte van ongeveer 1m op 1.5m vereist. Als U kiest voor ons compleet systeem SolvisMax dan heeft u geen bijkomende ruimte voor een aparte stookketel meer nodig gezien de brander is ingebouwd.

De hoogte van deze stookruimte zal ongeveer 1m90 moeten zijn ( bij standaard grootte van het buffervat) En aangezien dit grote buffervat uiteraard ook op zijn plaats in de stookruimte moet geraken is er een minimum deuropening nodig van 65cm. Voor grotere buffervaten is een breedte van 89 cm nodig.Desnoods zal uw vakman hiervoor de deurlijsten demonteren. 

Waar moet men op letten bij de planning van een zonne-installatie?

Aangezien ieder huis en zijn bewoners, elk dak, kelder of stookruimte verschillend zijn zal de planning van een thermische zonne-installatie individueel moeten gebeuren. Deze planning dient opgemaakt te worden door één van onze erkende vakspecialisten die u dan ook een aangepaste offerte zullen bezorgen. 

Een voorafgaande analyse kan u reeds zelf opmaken met onze energiespaarplanner ( voorlopig enkel in de Duitse taal ), deze kan u dan eventueel afprinten en bezorgen aan uw Solvis energie specialist voor een eerste verkennend gesprek. 

Hoeveel stookolie / aardgas kan ik besparen met een zonnesysteem?

U wil besparen op electriciteit in uw huishouden? Het is veel beter om te besparen op het energie verbuik voor ruimteverwarming en warm water. Aangezien deze zorgen voor bijna 80% van het totale budget voor energie.

Een gemiddelde eengezinswoning verbruikt vandaag ongeveer 2.500 L stookolie per jaar, wat overeenkomt met 2.500 m3 aardgas. De hoeveelheid warmte is aldus ongeveer 25000 Kwh.

Voor deze hoeveelheid stookolie betaalt u momenteel ongeveer 2.250 € per jaar ( stand 2012 )

Wanneer u met een moderne zonne-verwarming ( zonne-installatie incl. nieuwe stookinstallatie ) 40 tot 50 % kunt besparen, dan komt dit op ongeveer 1.000 € per jaar. Aangezien de prijzen voor aardgas en stookolie reeds decennia lang enorm stijgen, zal ook uw besparing jaarlijks stijgen. Gewoon omdat de zon je nooit een factuur zal sturen.

Als je de berekening maakt met gelijkaardige hoge prijsstijgingen van stookolie zoals de laatste jaren dan zou een normale eengezinswoning in de komende 20 jaar een energieverbruik hebben van het ongelooflijk bedrag van 130.000 €. Is het geen goed voorstel om op dit bedrag 40 tot 50% te besparen?

Hoeveel kost een thermische zonne-installatie?

Kleine installaties voor enkel de sanitair warm waterbereiding ( gewone zonneboilers ) kan u reeds kopen voor 5 a 6.000 € inclusief plaatsing. Moderne zonne-installaties met een aanzienlijk hogere besparing door de verwarmingsondersteuning beginnen vanaf ongeveer  10.000 € 

U bekomt met zo een installatie dan ook meteen een warmwater verwarming met een hygiënisch verswater-systeem en een uitstekende nieuwe regeling die bij Solvis ook de efficiënte sturing van het verwarmingsysteem overneemt.

Een exacte prijs zal u aangeboden worden door een ervaren vakspecialist, die u eerst zal bezoeken en met u samen zal bekijken wat de beste oplossing is voor uw woning.

Is de toepassing van zonnewarmte in grote gebouwen of bedrijven rendabel ?

Appartementen, hotels, verzorgingstehuizen, campings of sportaccomodaties zijn meestal uitstekend geschikt om maximaal te genieten van zonnewarmte. Hier is het enorm belangrijk om de exacte verbruikgegevens te bepalen, en aan de hand daarvan de perfecte installatie samen te stellen.

Solvis zal een dergelijke planning actief ondersteunen en biedt verscheidene, reeds vele jaren beproefde zonne-installaties aan voor dergelijke gebouwen.

Wanneer moet een zonne-installatie worden geïnstalleerd?

Bij een nieuwbouw uiteraard best onmiddelijk. Indien dit om bvb. budgettaire redenen niet kan voorziet u best toch al de zonne-leidingen om een eventuele latere plaatsing mogelijk te maken.

Normaal is in een bestaande woning de plaatsing van een zonne-systeem altijd mogelijk.

Meestal wordt een zonne-installatie geplaatst wanneer de bestaande verwarming aan vernieuwing toe is of wanneer de dakbedekking aan vervanging toe is.

Solvis levert zonne-verwarmingsystemen die modulair opgebouwd zijn. Daardoor kan u bvb eerst een zonnesysteem plaatsen dat is aangesloten aan de oude stookinstallatie en deze later vervangen door een nieuwe geintegreerde brander. Of andersom, eerst een nieuwe stookinstallatie met een zonne-buffervat plaatsen en later de zonne-collectoren op het dak toevoegen.

Welke type's collector bestaan er, en wanneer is welk type geschikt?

In België en Europa worden hoofdzakelijk volgende type's gebruikt:

1) Vlakke collectoren

2) Vacuumbuis collectoren

Vlakke collectoren bestaan uit een omkasting uit aluminium, kunststof of hout. Aluminium is hier de meest gebruikte. In deze kisten ligt de zonne-absorber. Deze bestaat bij vlakke collectoren uit een metalen plaat met koperen leidingen. De zonnestralen schijnen op de aluminium plaat en zullen deze verwarmen. De koperen leidingen zijn met de plaat verbonden en zullen de warmte overdragen. In de koperen leiding zit er een speciale zonne-vloeistof die ervoor zorgt dat de warmte kan worden getransporteerd. Onder de zonne-absorber en in de rand van de omkasting bevindt zich een thermische isolatie. De bovenkant van collectorkast wordt met een speciale glasplaat afgedekt. Deze beschermt  de collector tegen alle weersomstandigheden en laat tegelijk zoveel mogelijk zonnestraling door. Bijzonder hoogwaardige collectoren hebben soms nog een speciale behandelde glasplaat (anti-reflexglas) die de reflectie verhinderd en die daardoor een nog hogere opbrengst hebben.

De Solvis vlakke collectoren SolvisFera en SolvisCala hebben hun grote voordeel dat zij door hun robuustheid en eenvoudige opbouw een onovertrefbare levensduur hebben. Hun rendement is wel iets kleiner dan bij vacuumbuiscollectoren.

Aangezien dit systeem goedkoper is en indien er voldoende dakoppervlakte beschikbaar is zal de vlakke collector steeds eerste keuze zijn.

                            

Bij vacuumbuis collectoren bevindt de absorber zich in een transparante dubbele glasbuis.

Binnenin de dubbelglasbuis bevindt zich een vacüum. Net zoals bij een thermoskan kan daardoor de zonnestraling de absorber niet meer verlaten. De zonne-absorber heeft hier een ronde vorm om in de glasbuis te passen. De buisleidingen liggen bij de meeste vacuumbuis collectoren direct binnen in de ronde absorber.De zonne-vloeistof doorstroomt zo door iedere vacuumbuis en neemt zo de warmte op. De Solvis vacuumbuis collector zal een belangrijke meerwaarde leveren voor een goede verwarmingsondersteuning. De SolvisLuna zal dus de voorkeur krijgen wanneer het absolute maximum gewenst is voor de verwarmingsondersteuning of wanneer men onvoldoende dakoppervlakte ter beschikking heeft. Ook om optische redenen (SolvisLuna is High-Tech) wordt soms voor de vacuumbuiscollector gekozen.

                                   

Zijn de collectoren stabiel genoeg voor de sneeuwlast in de winter?

Ja. De hoogwaardige Solvis zonnecollectoren zijn geslaagd voor alle relevante testen. In gebieden met een hoge sneeuw of wind belasting zal men de collectoren voorzien van extra ondersteuning. In de installatie documentatie staat alle noodzakelijke informatie betreffende de sneeuw-en windbelasting.

Is mijn dak wel bestand tegen de extra belasting van de zonne-collectoren?

De collectoren hebben een gering gewicht van ong. 20 Kg/m², wat overeenkomt met de helft van het gewicht van een dakpan. Zeer oude daken met een reeds aangetaste dakstructuur kunnen er in uitzondelijke gevallen voor zorgen dat de montage niet op een veilige manier kan gebeuren.

Hoe groot is een zonne-installatie voor een eengezinswoning?

Deze vraag beantwoorden wij heel specifiek voor ons systeem "SolvisMax". Dit systeem is voor een één- en tweegezinswoning momenteel het beste systeem op de markt, zoals vele testen steeds weer bewijzen. Aangezien men het maximum uit de zon wil halen heeft men meestal de neiging om de installatie te gaan overdimensioneren. Wie echter een goede verwarmingsondersteunende installatie wil, die een hoge opbrengst per vierkante meter genereert, zal zich eerder een middelgrote installatie laten installeren. Er gelden volgende richtwaarden voor een individuele bepaling van de collectoroppervlakte indien men kiest voor vlakke collectoren:

     * Kleinere installaties waarbij het zwaartepunt ligt bij de solar warmwaterverwarming en het gebruik van de solar restwarmte voor ruimteverwarming: 2.0 tot 3.0 m² per persoon.

     * Grotere installatie's met een nagenoeg gans jaar solar drinkwater verwarming en een zeer goede verwarmingsondersteuning: 3.0 tot 4.0 m² per persoon.

Voor vacuum collectoren verminderd men deze oppervlakte met ong. 20% (door de meeropbrengst)

De inhoud van de combiboiler wordt berekend volgens de collector oppervlakte met een factor van ong. 60 liter per vierkante meter vlakke collector en ong. 70 liter bij vacuumbuis collectoren. Zo bekomt men voor bvb een drie persoons huishouden een collector oppervlakte van 9m²(3m² per persoon) en een SolvisMax bufferinhoud van ongeveer 650 liter.

Kleinere installaties in een eengezinswoning met 2 of 3 personen beginnen bij een SolvisMax grootte van ong. 350 liter bufferinhoud en een collector oppervlakte van bvb 5m². De grootste SolvisMax installaties worden met de grootst mogelijke collector oppervlakte (14m²) uitgerust. Bij deze installaties maakt men gebruik van de SolvisMax buffertank met 750 liter inhoud.

Opmerking: Wanneer men voor een 12 of 14 m² grootte installatie kiest bij een 1 of 2-persoons huishouden zal men van deze installatie geen noemenswaardige meeropbrengst hebben vanaf Juni tot Augustus. Aangezien de warm water afname van slechts 1 of 2 personen zeer gering is ten aanzien van de hoge warmte opbrengst in de zomer, tenzij men het zwembad ook verwarmd.

Last but not least, een zonne-installatie vraagt een serieuze start investering. Wie momenteel niet veel wil of kan investeren, is met de SolvisMax Pur goed bediend. Aangezien de SolvisMax ook zonder zonne-installatie de beste stookketel is.

De voordelen van een in de buffer geintegreerde brander zijn de hoge condensatie benutting en de hygienische drinkwaterverwarming met het gepatenteerd doorstroomprincipe.

En stiftung warentest bevestigd: Jaarrendement inclusief warm waterbereiding 106%.

Vergelijkt u rustig.