Premie's en financiering: Zonne-verwarming

Welke subsidies zijn er?

In België zijn er verschillende subsidies van de federale, regionale, provinciale en lokale overheden, alsook van de netbeheerders. In ons land zijn de subsidies ook heel verschillend per gewest. Over het algemeen kunnen de diverse overheidssubsidies gecombineerd worden . En dan zijn er uiteraard ook nog de grote verschillen tussen renovatie en nieuwbouw maar ook tussen woongebouwen en bedrijven. Uw solvis energiespecialist zal u hieromtrent graag verder adviseren en u ook verder helpen bij het invullen van alle nodige documenten.

Een overzicht van de belangrijkste steun kunt u   hier vinden. 

Enkele voorbeelden van de steun door de netbeheerder bij renovatie van woongebouwen:

  • maximaal  2.750 € subsidie voor een SolvisMax zonnesysteem 
  • maximaal  1.700 € subsidie voor een warmtepomp SolvisVaero 
  • maximaal  4.450 € subsidie voor de combinatie van beide systemen 
  • Voor beschermde afnemers zal deze subsidie verdubbeld worden!

Bedrijven kunnen een beroep doen op de steun van het FOD

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

De overheid geeft goedkope leningen die speciaal dienen om energiebesparende investeringen mee te financieren. U kan verschillende mogelijke leningen afsluiten.

FRGE-lening

Een FRGE-lening is een lening van het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Het FRGE geeft goedkope leningen met een intrest van maximaal 2% voor werken waardoor u energie zal besparen in uw woning.

U kan enkel een FRGE-lening aangaan als er in uw gemeente een 'lokale entiteit' van het FRGE gevestigd is.

Sociale lening

Er zijn verschillende sociale leningen om uw woning te bouwen, te kopen of te verbouwen. Een sociale lening kan u verkrijgen bij: